Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 4

Vi har herunder samlet et overblik over de regnskaber og makroøkonomiske nøgletal, du bør holde øje med i den kommende uge.

Ugen byder på blandede tal tal fra virksomhederne og Danmarks Statistik. På tirsdag kommer der bl.a. tal på Beskæftigelsen for lønmodtagere, november 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Mandag 21. januar

Brdr. Klee aflægger regnskab for 1. kvartal af det forskudte regnskabsår 2018/19. For det fulde regnskabsår 2017/18 realiserede selskabet en omsætning på 197,2 mio. kr. Dette var en vækst på 7,5 pct. i forhold til året før. Driftsresultatet blev 19,6 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 9,9 pct., og årets resultat voksede med 3,3 mio. kr. til 14,6 mio. kr. For regnskabsåret 2018/19 forventer koncernen et positivt, men dog lavere resultat end for regnskabsåret 2017/18.

Tirsdag 22. januar

Forsikringsselskabet Tryg præsenterer årsregnskab for 2018. Fra 1. - 3. kvartal steg præmieindtægterne med 3,9 pct. målt i lokal valuta. Det tekniske resultat blev 2.170 mio. kr. mod 2.167 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette var drevet af en combined ratio på 84,1. Periodens resultat blev 1.621 mio. kr. For hele 2018 forventer Tryg en organisk vækst i brutto præmieindtægterne på mellem nul og to pct. målt i lokal valuta.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, december 2018«. I november var inflationen i Danmark 0,7 pct. og dermed uændret i forhold til måneden før. I EU faldt inflationen i november til 2,0 pct. fra 2,2 pct. i oktober. Den danske kerneinflation (inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) var i november 0,6 pct. og var dermed fortsat under kerneinflationen i EU (1,2 pct.) og i euroområdet (1,1 pct.).

Danmarks Statistik kommer også med rapporten »Beskæftigelse for lønmodtagere, november 2018«. Fra september til oktober steg antallet af lønmodtagere med 5.000, hvilket svarede til en stigning på 0,2 pct. I oktober havde 51.400 flere personer et lønmodtagerjob end 12 måneder tidligere. Det svarede til en årlig stigning på 1,9 pct. I alt var der 2.764.800 personer med et lønmodtagerjob i oktober.

Onsdag 23. januar

Rias kommer med regnskab for 1. kvartal af det forskudte regnskabsår 2018/19. For det fulde regnskabsår 2017/18 havde selskabet en omsætning på 275 mio. kr. mod 264,4 mio. kr. i 2016/17. Driftsresultatet blev 9,1, hvilket svarede til en overskudsgrad på tre pct. Årets resultat steg med 0,5 mio. kr. til 6,7 mio. kr. For regnskabsåret 2018/19 forventer ledelsen et driftsresultat i intervallet 8,5-10,0 mio. kr.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Forbrugerforventninger, januar 2019«. Forbrugertilliden lå på 2,9 i december, hvilket var det laveste niveau siden december 2016, hvor indikatoren var minus 0,3. Decembers forbrugertillid lå også lavere end novembers, som var 4,3. Forbrugertilliden havde været faldende siden juni, hvor den toppede med 10,6. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation

Boligsiden.dk offentliggør nye tal over handelsaktiviteten i december og hele 2018. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden. I årets 11 første måneder blev der solgt for mere end 45.000 huse, og estimater for december viser, at det samlede antal hushandler for 2018 kommer op over 48.000, hvilket er det højeste antal siden 2010erne.

Torsdag 24. januar

Enzymgiganten Novozymes aflægger årsregnskab for 2018. For de ni første måneder af 2018 realiserede selskabet en omsætning på 10.676 mio. kr. mod 10.858 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens driftsresultat (EBIT) blev 3.014 mio. kr., hvilket svarede til en overskudsgrad på 28,2 pct. Periodens resultat steg med tre pct. til 2.390 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes en organisk salgsvækst på fire-seks pct., en overskudsgrad på ca. 28 pct. og en vækst i driftsresultatet på en-tre pct.

Topdanmark præsenterer ligeledes årsregnskab. Fra 1. - 3. kvartal steg præmieindtægterne med 7,8 pct. til 14.033 mio. kr. I samme periode var combined ratio på 84,2. Periodens resultat faldt med 20,8 pct. til 1.071 mio. kr. For det fulde regnskabsår 2018 forventes en combined ratio på 86 - 87 og en fortsat positiv vækst i præmieindtægter eksklusiv ikke-livsforsikringer.

Herudover kommer RTX med regnskab for 1. kvartal af det forskudte regnskabsår 2018/19. For det fulde regnskabsår 2017/18 voksede omsætningen med 41,8 mio. kr. til 475,3 mio. kr. Driftsresultatet steg med 3,6 pct. til 74,9 mio. kr. Dette svarede til en overskudsgrad på 15,8 pct. Periodens resultat blev 60 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventer ledelsen en omsætning i niveauet 520 – 550 mio. kr. og et driftsresultat i niveauet 65-80 mio. kr.

Fredag 25. januar

Det tyske lfo Business Climate Index for januar bliver offentliggjort. Indekset fortæller noget om virksomhedernes syn på fremtiden. I december gik tallet ned fra 102 i november til 101. Det var samtidig det laveste tal siden december 2016. Det er især globale handelsspændinger og usikkerhed oven på Brexit, der har været medvirkende til de seneste måneders fald.