Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 3

Vi har herunder samlet et overblik over de regnskaber og makroøkonomiske nøgletal, du bør holde øje med i den kommende uge.

I denne uge kommer den amerikanske streaminstjeneste Netflix med årsregnskab for 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ryan Anson / AFP PHOTO / Ritzau Scanpix

Mandag 14. januar

Den amerikanske storbank Citigroup kommer med årsregnskab for 2018. Citigroup har haft nogle barske sidste tre måneder på aktiemarkedet, hvor deres kurs er faldet med mere end 20 pct.

Tirsdag 15. januar

Danmarks Statistik udkommer med tal for fjerde kvartal af 2018 for »beskæftigede ved bygge og anlæg«. Byggebeskæftigelsen steg til 173.400 personer i tredje kvartal af 2018 mod 171.900 i andet kvartal, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det var en stigning 0,9 pct. Dermed fortsatte den stigende trend i byggebeskæftigelsen, der begyndte i tredje kvartal af 2013.

Danmarks Statistik kommer ligeledes med tal for »producent- og importprisindeks for varer«, der har til formål at belyse udviklingen i danske producenters salgspriser til både det danske marked og til eksport for 2018. Det samlede producentprisindeks for varer var det seneste år steget med 5,1 pct. Det skyldes bl.a. stigende producentpriser i råstofindvinding på 27,3 pct. men også stigende producentpriser i industri på 0,5 pct. Årsstigningen i november var 1,0 procentpoint lavere end forrige måneds årlige stigning på 6,1 pct. Importprisindeks for varer steg i samme periode med 2,2 pct. Denne stigning skyldtes hovedsageligt stigende priser i industri på 1,6 pct. Inden for industri var det bl.a. beklædnings- og kemivareindustri, der var med til at drive prisstigningen. Årsstigningen var ligeledes 1,0 procentpoint lavere end oktober måneds årlige stigning på 3,2 pct.

Onsdag 16. januar

Danmarks Statistik udkommer med deres »europæiske arbejdskraftundersøgelse« for tredje kvartal af 2018. I andet kvartal 2018 var en femtedel (20,9 pct.) af alle AKU-ledige langtidsledige i Danmark. AKU-ledige beskriver ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. I EU som helhed var det mere end to femtedele af de ledige, der var langtidsledige (44,8 pct.). Blandt EU-medlemslandene var det kun Sverige (19,8 pct.) og Finland (19,9 pct.), der havde en lavere andel af langtidsledige end Danmark. Grækenland var det EU-medlemsland med den største andel langtidsledige, idet 71,9 pct. af landets ledige var langtidsledige. Langtidsledige personer er personer, der har været ledige mindst et år.

Torsdag 17. januar

Det danske ingrediensselskab Chr. Hansen kommer med regnskab for 1. kvartal. Chr. Holding rundede en milliard euro i omsætning i regnskabsåret 2017/18. Omsætningen på 1.097 mio. euro svarer til en vækst på tre pct. i forhold til året før. Årets resultat endte på 228 mio. euro, svarende til en stigning på to pct. Den organiske vækst var på ni pct., hvilket var i tråd med virksomhedens egen forventning på mellem 8 og 10 pct. for året. Chr. Hansen øgede samtidig med fremlæggelsen af deres årsregnskab forventningerne til næste års organiske vækst til mellem ni til 11 pct.

Streamingtjenesten Netflix kommer med årsregnskab for 2018. Netflix sluttede tredje kvartal af med flere end 104 millioner betalende abonnenter, hvoraf 52,7 millioner var internationale. Dermed tilsluttede fem millioner nye abonnenter sig til den amerikanske streamingtjeneste i tredje kvartal. Firmaet fortalte i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet, at omsætningen i årets tredje kvartal var 30 pct. højere end tredje kvartal sidste år, svarende til 2,98 milliarder dollar. Derudover fordoblede Netflix deres overskud i tredje kvartal i forhold til andet kvartal 2018.

Fredag 18. januar

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kickstarter det danske erhvervsfremstød i Indien sammen med en række topchefer og dansk industri.