Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 2

Vi har herunder samlet et overblik over de regnskaber og makroøkonomiske nøgletal, du bør holde øje med i den kommende uge.

Tirsdag d. 8. januar præsenterer Bang og Olufsen halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2018/19. Regnskabet er fremrykket i forbindelse med, at selskabet kom med en nedjustering af årets resultat i ugen op til jul. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Mandag 7. januar

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Konkurser, december 2018«. Der var 180 konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der blev korrigeret for normale sæsonudsving. Konkurserne førte til 1.027 tabte fuldtidsjob. Antallet af konkurser var syv pct. lavere end i oktober, mens jobtabet var 14 pct. højere. Antallet af konkurser i perioden september-november var otte pct. lavere end i juni-august. Antallet af tabte job faldt 14 pct.

Boligsiden.dk offentliggør Boligsidens Markedsindeks for december. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag.

Tirsdag 8. januar

Struerselskabet Bang & Olufsen aflægger halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2018/19. Regnskabet er fremrykket i forbindelse med, at selskabet kom med en nedjustering af årets resultat i ugen op til jul. I 1. kvartal realiserede selskabet en omsætning på 601 mio. kr., hvilket var en stigning på to pct. i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet (EBIT) blev 5 mio. kr. mod -65 mio. kr. i 1. kvartal 2017/18. Dette svarede til en overskudsgrad på 0,9 pct. Periodens resultat blev -4 mio. kr. For det fulde regnskabsår forventes en omsætning på samme niveau som i 2017/18 og en overskudsgrad på omkring 10 pct.

Onsdag 9. januar

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Betalingsbalancen over for udlandet, november 2018«. I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 11,7 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket var et fald på 1,8 mia. kr. i forhold til september. Det var især en stigning i importen af tjenester, som træk overskuddet ned. I de første ti måneder af 2018 var overskuddet på varer og tjenester 46 mia. kr. lavere end i 2017, hvilket primært skyldtes en stigning i importen på 59 mia. kr.

Danmarks Statistik kommer også med rapporten »Ejendomssalg, oktober 2018«. På landsplan steg priserne på enfamiliehuse med 1,1 pct. i september i forhold til samme måned sidste år, mens priserne på ejerlejligheder steg med 4,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det var den laveste prisstigning på enfamiliehuse siden januar 2013, når man målte prisudviklingen i forhold til samme måned forrige år.

Herudover offentliggør Danmarks Statistik også rapporten »Nyregistrerede motorkøretøjer, december 2018«. Tilgangen af nye personbiler var på 17.400 i november, når der blev korrigeret for normale sæsonudsving. Det var 2 pct. flere end i oktober. Tilgangen var 5 pct. højere i husholdningerne og 1 pct. lavere i erhvervene. I perioden september-november 2018 var tilgangen 16 pct. lavere end i juni-august 2018. Det dækkede over 14 pct. færre biler til husholdningerne og 19 pct. færre til erhvervene.

Rapporten »Udenrigshandel med varer, november 2018« bliver også offentliggjort af Danmarks Statistik. Eksporten af varer steg med 2,8 pct. i oktober som følge af stigning på en lang række varer. Også importen steg, med 1,9 pct. Over de seneste tre måneder faldt eksporten dog med 0,4 pct., mens importen steg 1,4 pct.

Flyselskabet SAS kommer med trafiktal for december og hele 2018. Tallene viser blandt andet, hvor mange passagerer, der tog et SAS-fly, og hvor mange sæder der stod tomme. I november 2018 steg antallet af passagerer med 1,8 pct. til 2,3 mio. Interkontinentale rejser steg med 2,6 pct., mens europæiske og intraskandinaviske rejser faldt med 1,5 pct., og indenrigsrejser steg med 2,6 pct.

Torsdag 10. januar

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Forbruger- og nettoprisindeks, december 2018«. Det samlede forbrugerprisindeks steg med 0,8 pct. i november i forhold til samme måned i 2017. Dermed var årsstigningen uændret i forhold til oktober, hvor den ligeledes var 0,8 pct. Hovedgruppen transport træk isoleret set den årlige stigning ned i november i forhold til oktober måned, hvilket især skyldtes prisfald på benzin.

Fredag 11. januar

Danmarks Statistik udgiver rapporten »Tvangsauktioner, december 2018«. Med 208 tvangsauktioner i november blev der bekendtgjort 28 færre tvangsauktioner end måneden før, når der blev korrigeret for normale sæsonudsving. Det svarede til at antallet af tvangsauktioner faldt med 12 pct. Af de 208 tvangsauktioner udgjorde enfamiliehuse knap to tredjedele af disse. På trods af faldet fra oktober til november, var antallet af tvangsauktioner i tremånedersperioden september-november 2018 stort set uændret i forhold til perioden juni-august 2018.

Danmarks Statistik offentliggør ligeledes rapporten »Industriens produktion og omsætning, november 2018«. Efter et mindre fald i september steg industriens produktion med 1,0 pct. i oktober. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder, og den giver dermed det første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi.