Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 11

Vi har samlet et overblik over de regnskaber og økonomiske nøgletal, som du bør holde øje med i den kommende uge.

Mandag 11. marts

Danmarks Statistik præsenterer nye tal for den danske betalingsbalance. Danmark har haft overskud på betalingsbalancen siden 1998. 2018 endte med et lavere overskud end i 2017 og 2016.

Nye tal for det danske forbruger- og nettoprisindeks præsenteres også af Danmarks Statistik. Prisindekset steg fra 102,1 til 102,3 mellem december og januar. Stigningen var især drevet af højere priser på kød, brød og kornprodukter. Indekset steg 1,3 pct. sammenlignet med januar 2018.

Tirsdag 12. marts

Rederiet D/S Torm præsenterer årsregnskab. D/S Torm havde i 2017 en 3,4 pct. lavere omsætning på 657 mio. dollar. Driftsresultatet steg fra et underskud på 107 mio. dollar til et overskud på 40 mio. dollar. I årets første ni måneder registrerede virksomheden et fald i omsætningen på 3,8 pct. I modsætning til virksomhedens forventninger i årsregnskabet fra 2017 er fragtraterne i produkttankermarkedet stadig lave.

Sikkerhedsselskabet G4S præsenter årsregnskab. I 2017 havde virksomheden en omsætning på 7,8 mia. pund. Det var en omsætningsvækst på 3,1 pct. Virksomhedens mål er at øge omsætningen i kerneforretningen med fire til seks pct. om året. Driftsresultatet steg med 24,6 pct. især hjulpet af overskud fra salg og nedlukningerne af datterselskaber.

Desuden præsenterer Onxeo årsregnskab, og Roblon præsenterer kvartalsregnskab.

Danmarks Statistik fremlægger data om ledige stillinger i 4. kvartal. Der var 36.274 ledige stillinger i 3. kvartal 2018. Antallet af ledige stillinger steg fra første til tredje kvartal med 12,1 pct.

Den amerikanske inflationsrate i februar bliver offentliggjort. Inflationsraten nåede i juli 2018 en top på 2,9 pct. men siden er den faldet og lå i januar på 1,6 pct. IMF forventer inflation i USA på 2,1 pct. i 2019.

Onsdag 13. marts

IT-firmaet Columbus præsenterer årsrapport. Selskabet havde i 2017 en omsætning på 1,2 mia. kroner og driftsresultat (EBITDA) på 109 mio. kroner. I 2018 forventer selskabet omsætning på to mia. og driftsresultat (EBITDA) på 200 mio. Væksten kommer i høj grad fra selskabets opkøb af iStone.

Der kommer data på industriproduktionen i euroområdet. Den industrielle produktion faldt i december med 4,2 pct. sammenlignet med et år tidligere. Det er det største fald i ni år.

Torsdag 14. marts

Tobaksfabrikanten Scandinavian Tobacco Group præsenterer årsregnskab. Virksomheden havde i 2017 en omsætning på 6.464 mio. kroner. Det svarer til et organisk fald i omsætningen på 2,2 pct. Justeret organisk driftsresultat (EBITDA) faldt 7,4 pct. Virksomheden forventer organisk vækst i driftsresultatet inden afskrivninger på mere end tre pct. i 2018.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa præsenterer årsrapport. Driftsresultatet steg i 2017 69,7 pct. Omsætningen voksede 12,4 pct. Samtidig voksede virksomhedens justerede EBIT-margin fra 5,5 pct. til 8,4 pct. Som følge af konkurrenten Air Berlins insolvens forventer Lufthansa høj omsætningsvækst i 2018.

Derudover præsenterer SKAKO A/S årsregnskab.

Der kommer nye inflationstal fra Tyskland. Landet havde med 1,4 pct. i januar den laveste inflation siden april. Inflationen forventes at stige til 1,6 pct. I oktober 2018 nåede inflationen i Tyskland op på 2,3 pct.

Der kommer tal fra Kina på nye yuan-denominerede banklån. Kinesiske bankers udlån slog rekord i januar 2019 med 3.230 mia. yuan, som svarer til omkring 3.160 mia. kroner i januar. Tallet var bemærkelsesværdigt da det lå over analytikernes forventninger.

Fredag 15. marts

Tivoli præsenterer årsregnskab. Selskabet omsatte i 2017 for 1,3 mia. kroner, hvilket er et meget småt fald sammenlignet med 2016. Tilsvarende var EBIT-marginen 11 pct. ligesom i 2016. Resultatet før skat voksede 4,8 pct. til 100,9 mio. kroner. For 2018 forventer Tivoli et resultat før skat mellem 100 og 110 mio. kroner.

Den danske producent af byggematerialer H+H International præsenterer årsregnskab. Omsætningen i H+H voksede i 2017 med blot 0,6 pct. Driftsresultatet voksede syv pct. til 134,3 mio. kroner. Driftsresultatet (EBITDA) var 212 mio. kroner i 2017. Virksomheden venter at komme ud af 2018 med et driftsresultat (EBITDA) på 390-410 mio. og vækst i omsætningen på 15 pct.

Desuden præsenterer Small Cap Danmark årsrapport

The University of Michigan præsenterer deres foreløbige indeks for amerikansk forbrugertillid. Den amerikanske forbrugertillid faldt fra 98,3 i december til 91,2 i januar i forbindelse med regeringsnedlukningen. Forbrugertilliden kom lidt tilbage i februar efter en justering af det foreløbige indeks til 93,8.

En uge efter ECB-mødet kommer euroområdets inflationsrate. Med undtagelse af april sidste år har inflationen ligget stabilt mellem 1,2 pct og 0,9 pct siden midten af 2017. ECBs mål for inflationen er to pct.

Der bliver offentliggjort arbejdsløshedstal for Tyrkiet. Tyrkisk økonomi har haft store problemer siden usikkerheden omkring landets dollar-denominerede gæld. Arbejdsløsheden har været stigende siden april fra et niveau på 9,6 pct. til 12,3 pct. i november.