Finans-TV: Laurits Harmer Lassen orienterer om aktiemarkederne

Berlingske Business' Laurits Harmer Lassen orienterer om bevægelserne på dagens aktiemarked.