Faldende detailhandel

Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandlen i alt faldt med 1,9 pct. fra september til oktober.

Faldet i det sæsonkorrigerede mængdeindeks gælder for alle varegrupper, konstaterer Danmarks Statistik.

Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for beklædning med videre faldt mest med 6,1 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 2,1 pct. og andre forbrugsvarer med 0,4 pct. Varegruppen andre forbrugsvarer omfatter en række varige goder som fx bolig- og fritidsudstyr, herunder elektroniske apparater, samt smykker, ure o.l.

Sammenlignet med oktober 2006 var mængdeindekset for detailhandlen dog steget med 2,3 pct., hvis der ikke korrigeres for sæsonudsving.

I forhold til sidste år steg detailsalget for alle varegrupper.

- Mængdeindekset for fødevarer og andre dagligvarer steg med 1,3 pct., mens beklædning mv. og andre forbrugsvarer steg med henholdsvis 4,5 pct. og 3,6 pct, skriver statistikerne.