Exiqon fastholder årsforventninger - flytter domicil

 

Biotekselskabet Exiqon, som blev børsnoteret i slutningen af maj i år, fastholder i forbindelse med regnskabet for første halvår sine forventninger til hele året. Selskabet har haft en fremgang i omsætningen på hele 78 pct. i halvåret og forbedret bruttomarginen til 64 pct. fra 56 pct. i samme periode året før. Samtidig oplyser selskabet, at der er lejet et ny domicil i Vedbæk, som selskabet venter at flytte ind i april 2008

 

Samlet blev omsætningen på 21 mio. kr. mod 12 mio. kr. i første halvår 2006. Af omsætningen udgjorde produktsalget 15 mio. kr., mens resten stammer fra indtægter fra kontraktforskning.

 

- Exiqon lancerede ultimo juni 2007 to yderligere Flexmir-produkter i samarbejde med Luminex: Flexmir MicroRNA Mouse/Rat Extension Panel og Flexmir MicroRNA Control Set. En prioritering af udviklingsarbejdet i samarbejdet med Luminex og Roche Diagnostics har betydet at en række yderligere planlagte produktlanceringer nu ventes i 2. halvår, bemærkes det i halvårsrapporten.

 

Heraf fremgår det endvidere, at Exiqon i september i år lancerer nye mircury LNA Array produkter til multiparallel analyse af miRNA molekyler.

 

- Produkterne vil styrke selskabets position som leverandør af præcise og følsomme analysemetoder for screening af miRNA molekyler, og det vil fremover være muligt at screene for miRNA molekyler baseret på endda meget små mængder af biologiske prøver (eksempelvis biopsier). Produkterne støtter dermed Exiqons strategi om at udvikle produkter til klassificering af sygdomme herunder kræft, pointeres det.

 

Bruttoresultatet steg til godt 13 mio. kr. i de første seks måneder af 2007 fra knap 7 mio. kr. året før. Det giver en kraftig forbedring af bruttomarginen. Da der samtidig er sket en stigning i forsknings- og udviklingsomkostningerne og salgs- og markedsføringsomkostningerne er næsten tredoblet, betyder det, at underskuddet på bundlinien er fordoblet til 30 mio. kr.

 

For hele 2007 venter Exiqon uændret en omsætning på 55 mio. kr. og et underskud på 50 mio. kr.

 

Selskabet er i gang med at øge sin tilstedeværelse i USA med etablering af af produktionsfaciliteter og planerne forløber som ventet og faciliteterne ventes at kunne tages i bruge ved årets udgang.

 

# Halvårsregnskab - Exiqon:

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 21 12

 

Driftsres. (EBIT): -30 -15

 

Res. før skat: -30 -15

 

Nettoresultat: -30 -15

 

Egenkapital: 374 36

 

Balance: 415 62

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )