Euroinvestor venter endnu en rekord i 2015

Euroinvestor.com leverede et rekordresultat for 2014 med et resultat før skat på 12,0 mio. kr.

Året før var resultatet 6,0 mio. kr., men det indeholdte en engangsindtægt på 15,5 mio. kr., som følge af genmåling af kapitalandele i Boliga ApS.

Omsætningen steg i 2014 med 67 pct. til 57,3 mio. kr., og resultat af primær drift vendte fra minus 10,7 mio. kr. i 2013 til plus 12,7 mio. kr. i 2014. Selskabet noterer dog, at de to periode ikke er sammenlignelige, idet omsætning og resultat i tilkøbte Boliga ikke indgår fuldt ud i tallene for 2013.

- I 2014 er Boliga indregnet med fuld effekt i koncernens omsætning og resultat, anføres det.

Koncernresultatet på 12,0 mio. kr. ligger inden for de udmeldte forventninger om et resultat på 11,5-12,5 mio. kr.

Euroinvestor.com venter yderligere fremgang i 2015, hvor man venter en omsætning på 63 mio. kr. og et resultat før skat i størrelsesordenen 14,5 mio. kr.

- Resultatforbedringen i 2015 skal primært ses i sammenhæng med en øget omsætning samt et fortsat fokus på indtjeningen, uddyber selskabet.