Euroinvestor-topchef: Vil tilføre egne aktiver til opkøbt børsskal

Euroinvestor har fået godkendt sit købstilbud på Victoria Properties fra 64,94 pct. af aktionærerne i selskabet, og herefter vil købstilbuddet blive gennemført med kontant afregning senest den 17. oktober.

Fredag formiddag falder aktien hos Euroinvestor med 2,1 pct. til 14,30 kr
Læs mere
Fold sammen

Hvad Euroinvestor vil med Victoria Properties, som gennem et stykke tid har været under afvikling og reelt står tilbage som en tom børsskal, er dog ikke muligt at fortælle, lyder det fra Frederik Rovsing, der er administrerende direktør hos Euroinvestor.

»Det er jo sådan, at vi bliver nødt til at melde eventuelle planer ud over fondsbørsen, fordi I (medierne, red.) har samme informationsniveau som resten af markedet. Så alle planer og så videre vil blive kommunikeret via fondsbørsmeddelelser. Det er simpelthen den vej, vi må gå, når vi melder strategier ud og så videre,« siger han til Ritzau Finans.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har været glade for at erhverve selskabet, og at vi naturligvis vil indsætte vores egne folk snarest og opdatere vedtægterne i selskabet. Det vil ske på næste ordinære generalforsamling,« fortsætter direktøren.

Fordi Victoria Properties står tilbage som en tom børsskal, vil køberen af selskabet - i dette tilfælde Euroinvestor - i teorien kunne bruge Victoria Properties' skatteaktiver til at skyde genvej til børsnoteringen af en anden aktivitet.

I forvejen har Euroinvestor en række datterselskaber under sig i form af boligselskaberne Boliga og Iboligen, ligesom det i marts opkøbte samtlige aktier i Reel Finans Pantebrevsselskab - også kendt som UdenomBanken.

På spørgsmålet om, hvorvidt Euroinvestor kan bruge Victoria Properties' skatteaktiver til at børsnotere et af de eksisterende datterselskaber, svarer direktøren:

»Det skattemæssige underskud, der er i selskabet, kan vi anvende til forskellige aktiviteter. Det eksisterer jo i dag, og det kan vi få noget værdi ud af ved at tilføre ny aktivitet til selskabet. Og den aktivitet, som vi tidligere har sagt, at vi gerne vil tilføre, er noget af det, som vi beskæftiger os med i dag.«

Ritzau Finans: Hvilken aktivitet er der tale om?

»Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men man kan sige, at der ligger noget værdi i at få aktiveret det skattemæssige underskud, der er i selskabet i dag,« siger Frederik Rovsing.

»Hvis man kigger på balancen i dag, står der et stort nul, og det er fordi, at selskabet ikke har udsigt til at kunne bruge det skattemæssige underskud fremadrettet. Det regner vi med at ændre på, fordi vi vil tilføre indtægtsgivende aktiviteter«, fortsætter han.

PÅTÆNKER IKKE AT INDLØSE RESTERENDE AKTIONÆRER

Efter at Euroinvestor har fået godkendt sit købstilbud af 64,94 pct. af aktierne i Victoria Properties, påtænker selskabet ifølge direktøren ikke at få købt de resterende aktionærer ud.

»Det er slet ikke vores plan. Vores plan er at bevare børsnoteringen, og vi er komfortable med den position, vi har i selskabet nu,« siger Frederik Rovsing.

For at kunne bruge Victoria Properties' skatteaktiver til at børsnotere et af sine eksisterende datterselskaber, kræver det ifølge Euroinvestor-topchefen nogle vedtægtsændringer. Og til det er der behov for to tredjedele stemmeflertal blandt de fremmødte aktionærer på en generalforsamling.

»Det er det, der er specifikt i Victoria Properties' vedtægter,« forklarer Frederik Rovsing.

»Hvis vi har mere end to tredjedele af stemmerne af den repræsenterede kapital på generalforsamlingen, vil vi kunne vedtage vedtægtsændringer,« tilføjer han.

Fredag formiddag falder aktien hos Euroinvestor med 2,1 pct. til 14,30 kr. Det giver virksomheden en øjeblikkelig markedsværdi på 313,4 mio. kr.