Et lille tjek af likviditet

Ordet kommer af ordet likvid. At en virksomhed er likvid betyder, at den til enhver tid er i stand til at betale sine fordringer, når de forfalder.

Læs mere
Fold sammen
En virksomhed med styr på likviditet er i stand til at betale sine fordringer til tiden.

Betalingerne finder sted via likvide midler, det vil sige med rede penge eller aktiver som for eksempel børsnotede obligationer, der umiddelbart kan omsættes til rede penge.

Evnen til at betale regninger kan planlægges via likviditetsbudgetter, hvor der løbende skabes overblik over, hvornår indtægter løber ind, og fordringer forfalder.

Læs her en tjekliste over metoder til at forbedre din virksomheds betalingsevne:

Indtægtssiden

Udgiftssiden

Laes mere