ESTIMAT Nordea 19/7: Flad udvikling i første halvår

 

Opkøbsrygter, rentestigninger, gebyrkrig, Basel II, SDO'er og svensk privatisering. Det har ikke skortet på Nordea-historier i andet kvartal, men når det store nordiske finanshus offentliggør halvårsregnskab på onsdag vil intet være ændret på bundlinien. Analytikere, som RB-Børsen har spurgt, venter præcis samme resultat som i de første seks måneder af 2006.

 

Nordeas ordinære overskud ventes at ligge uændret på 1,8 mia. euro (13,3 mia. kr.) trods en stigning i nettorenteindtægterne på 8 pct til 2,0 mia. euro og en stigning i gebyr- og provisionsindtægterne på godt 5 pct. til 1,1 mia. euro. Det er medianen af estimater fra ni analytikere.

 

- Jeg tror, der igen er stigende fokus på omkostningssiden. Så man på 12 måneders-udviklingen i første kvartal, så lå Nordea marginalt under sin egen målsætning, det skulle meget gerne være indhentet i andet kvartal, siger analytiker fra Fox-Pitt Kelton, Kim Bergø, til RB-Børsen.

 

Ledelsen har gentagne gange forsikret, at den nok skal nå omkostningsmålet for hele året, og Kim Bergø venter da heller ikke, der bliver problemer dermed.

 

Nordea har et mål om, at indtægterne skal stige med 3-4 pct.point mere end omkostningerne opgjort før købet af russiske Orgresbank. Omkostningerne ventes dog at stige "en anelse mere" i 2007 end i 2006, da de blandt andet vil indeholde investeringer på 60 mio. euro i koncernens organiske vækststrategi.

 

Koncernen følger reglerne for børsen i Stockholm og offenliggør derfor ikke specifikke forventninger til 2007-regnskabet. Det er dog oplyst, at ledelsen venter en to-cifret vækst i forretningsomfanget og en faldende indtjeningsvækst. Desuden ventes nedskrivningerne på udlån at overstige tilbageførslerne og blive på cirka 17 basispoint, og der ventes en standardskattesats på 28 pct.

 

- Toplinievæksten vil aftage, men den kommer fra et meget højt niveau, så den vil stadig være høj, siger Kim Bergø, og tilføjer, at han ikke venter, at indtjeningen kan holde tempoet efter nogle meget flotte år.

 

Herhjemme har Nordea været involveret i rente- og gebyrkrig. Banken fjernede en række gebyrer for kunder, der accepterer kun at modtage kontoudskrifter elektronisk, men det har næppe nået at påvirke halvårs-tallene, og på sigt påpeger Kim Bergø, at det er en meget lille del af Nordeas samlede forretning. Et andet forhold, der kan har betydning for et finanshus som Nordea, er de stigende renter. Herom siger analytikeren:

 

- Alt andet lige har højere renter en positiv effekt på Nordea, men renterne påvirker koncernen på mange måder, og jeg synes det er for snævert at se på rentemarginalen alene. Renterne har også stor betydning for makroøkonomien, og markedsvæksten betyder rigtig meget for koncernen, siger Kim Bergø.

 

Kim Bergø venter ikke, at Nordea benytter halvårsregnskabet til at justere på sine mål og forventninger. Et nyt tilbagekøbsprogram kommer sikkert heller ikke på tale, selv om Nordea ifølge analytikeren har råderummet til det, men han vurderer, at det endnu er for tidligt. Konsensusestimatet viser, at Nordea i hele 2007 får et ordinært overskud på 3,6 mia. euro, mens det i 2006 beløb sig til 3,8 mia. euro.

 

Som langsigtet mål har Nordea sat sig for, at det såkaldte risikojusterede resultat skal fordobles på syv år. Det risikojusterede resultat definerer Nordea som det ordinære resultat inklusive forventede nedskrivninger på udlån og en standardskattesats men eksklusive engangsposter. Målet skulle ifølge ledelsen svare til en gennemsnitlig årlig vækst på 10 pct.

 

Blandt de ni adspurgte analytikere har de fire en købsanbefaling af Nordea-aktien i stærkere eller svagere grad. En er neutral, mens de resterende fem ikke har oplyst deres anbefaling.

 

Siden begyndelsen af 2007 har aktien bevæget sig i intervallet fra kurs 83,0 til kurs 95,5 på Københavns Fondsbørs. Lavest den 14. marts og højest den 26. april. Sammenlignet med C20-indekset har Nordea klaret sig dårligere, da aktien er steget 5 pct., mens C20-indekset er steget 16 pct.

 

Fredag ved 13-tiden kostede Nordea-aktien 89,25 kr. i København, hvilket var 0,75 kr. højere end torsdagens lukkekurs.

 

#

 

Nordea

 

Estimater for Halvår 2007(Op til 9 estimater) mio. euro MedianGennemsnitLav/HøjStd.afvigelseHalvår 2006

 

Nettorenteindtægter 203820352020/20440,4% 1884 Nettogebyrer og provision108510871059/11031,2% 1028 Kredittab 0 9 -27/93 369,8% 120 Ordinært resultat 179017821677/18352,3% 1790 Nettoresultat 137013841291/15945,8% 1405

 

Estimater for 2007(Op til 9 estimater) mio. euro MedianGennemsnitLav/HøjStd.afvigelse2006

 

Nettorenteindtægter 418741784051/42251,2%3869 Nettogebyrer og provision220422122185/22721,2%2074 Kredittab -60 -68-220/0 87,0% 257 Ordinært resultat 360135793390/37923,6%3820 Nettoresultat 277927242526/28644,7%3153

 

Estimater for 2008(Op til 9 estimater) mio. euro MedianGennemsnitLav/HøjStd.afvigelse

 

Nettorenteindtægter 445044564225/47593,1% Nettogebyrer og provision234423202235/24012,4% Kredittab -160-191-370/-100 42,7% Ordinært resultat 383637233178/39657,0% Nettoresultat 291527802331/29997,6%

 

SælgHold/NeutralKøb Anbefalinger 024 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )