Ejendomsselskab tættere på redningsplan

Det skrantende børsnoterede ejendomsselskab Tower Group, der længe har levet på bankernes nåde, er kommet tættere på en redningsplan. Den vil blandt andet gå udover de investorer, der har købt selskabets ejendomsobligationer.

Læs mere
Fold sammen
Første trin i redningsforsøget på Tower Group fandt sted i december, hvor virksomheden blev omstruktureret og ledelsen skiftet ud.

Siden har en række banker stillet en midlertidig kreditfacilitet til rådighed for selskabet indtil udgangen af oktober, mens den nye ledelse arbejder på en redningsplan.

Nu vurderer ledelsen, at selskabet vil kunne overleve, hvis selskabet får en kapitaltilførsel på 100 mio. kr. Endvidere vil en del af prioritetsgælden blive omdannet til egenkapital, hvorved selskabet altså får nye aktionærer. Og endelig indebærer planen, at obligationsgælden på 300 mio. kr. konverteres til aktier.

Det betyder, at obligationsejerne ikke længere vil få renter, og at de nuværende aktionærers værdier bliver udvandet. Konverteringen af obligationerne til aktier skal dog godkendes af investorerne.

Tower Group har specialiseret sig i investeringer i tyske ejendomme og råder over i alt godt 10.000 lejemål.

Tower Groups aktie har et stykke tid været på fondsbørsens observationsliste, og selskabet har bedt børsen om at lade den bliver der, indtil selskabet i slutningen af september kommer med en endelig plan.