Eik Banki venter markant bedre andet halvår

Den færøske bank Eik Banki tror på, at den kan klare sig bedre i andet halvår end det første.

Efter et underskud efter skat på 69 mio. kr. i årets første seks måneder venter banken nemlig, at den kan ramme et minus for hele året på den post på 25-75 mio. kr.

Men det er ikke med tilfredshed, at ledelsen ser tilbage på de første seks måneder af 2009.

- Det er selvfølgelig utilfredsstillende at måtte konstatere et underskud. Det kommer dog ikke uventet, for den internationale økonomi har været udsat for voldsomme rystelser og er fortsat præget af stor usikkerhed, siger Eik Banki-koncernens topchef Marner Jacobsen i forbindelse med regnskabet.

Især nedskrivningerne på udlån slog hul i bundlinjen. I de første seks måneder måtte man nemlig nedskrive 203 mio. kr. på dårlige lån, hvilket næsten er ligeså meget, som banken hentede ind på nettorenteindtægter i perioden - nemlig 246 mio. kr.

Samtidig lykkedes det ikke for banken at hente det store ind på aktieopturen i perioden, idet der er bogført 39 mio. kr. på kursreguleringer i første halvår mod et tab på 94 mio. kr. på den post i samme periode året forinden.

Alligevel ser ledelsen lys for enden af den økonomiske nedgangstunnel, og banken satser på sorte tal på bundlinien næste år.

- Noget tyder dog på, at den negative udvikling på det internationale marked er ved at vende, og derfor forventer vi overskud i 2010, lyder det fra koncernchefen.

# Halvårsregnskab - Eik Banki:Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorenteindtægter: 246 279

Kursreguleringer: 39 -94

Nedskrivninger på udlån: 203 99

Res. før skat: -87 -9

Nettoresultat: -69 -10

Udlån: 15.694 16.077

Indlån: 14.293 13.141

Egenkapital: 1606 1975

Balance: 22.207 21.379

Solvensprocent: 11,6 13,1

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )