ECB/analytikere: Reel chance for renteforhøjelser er ovre

 

ECB er fundamentalt set fortsat bekymrede over både den rigelige likviditet samt risikoen for øget inflationært pres fra det stramme arbejdsmarked. Men den svagere økonomisk udvikling i euroområdet samt den stærke euro afholder ECB fra at sætte renten op over de kommende 12 måneder - måske endda med større sandsynlighed for en rentenedsættelse i 2008 end en renteforhøjelse. Det er konklusionen på torsdagens kommentarer fra ECB-chef Jean Claude Trichet hos cheføkonom Jes Asmussen fra handelsbanken.

 

Jes Asmussen finder det iøjnefaldende, at det faste element i Trichets kommentarer - at pengepolitikken fortsat er på "den lempelige side" - var udeladt.

 

- Det har ellers været en fast del af ordforrådet i løbet af denne stramningscyklus. Det tolker vi som et klart signal om, at vi er ved at være nået til vejs ende med renteforhøjelserne i denne omgang, skriver Jes Asmussen, der mener, at ECB har bevæget sig mere i retning af en neutral holdning.

 

Seniorøkonom i Danske Bank, Niels-Henrik Bjørn, er knap så kategorisk i sin vurdering, men også herfra peges der på ændringen i retorikken.

 

- Dette markerer en mindre aggressiv tone, og det er den første - omend svage - indikation af, at pengepolitikken er tættere på et passende niveau.

 

Trichet anførte, at han stadig ser større sandsynlighed for højere inflation end lavere, og at ECB vil være klar til at tage de nødvendige skridt for at holde priserne stabile. I 2008 venter ECB, at inflationen fortsat vil ligge væsentligt over 2 pct., som er det niveau, der indgår i målsætningen.

 

De synspunkter finder ikke opbakning hos økonomerne.

 

- Den nuværende kerneinflation vil i vore øjne ikke stige over 2 pct. i 2008 og 2009, og spørgsmålet er, om ECB har behov for yderligere renteforhøjelser, skriver Danske Banks Niels-Henrik Bjørn, der tror på en længere periode med uændret rente.

 

Hos Handelsbanken ser Jes Asmussen, at denne udvikling kan tage noget af presset af de danske boligejere.

 

- Vi skal ikke så langt tilbage i tiden før end, at de fleste ventede et par renteforhøjelser endnu fra ECB's side som kunne have taget endnu mere luft ud af boligmarkedet herhjemme, skriver han.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )