ECB ser fortsat gunstige vækstudsigter i euroområdet

 

Udsigterne for den økonomiske aktivitet i euroområdet er fortsat gunstige på mellemlangt sigt, konstarerer den Europæiske Centralbank, ECB i sin månedsrapport for juli, der blev offentliggjort torsdag.

 

- Betingelserne er til stede for vedvarende økonomisk vækst i euroområdet, skriver ECB's styrelsesråd og noterer videre:

 

- Hvad angår forholdene uden for euroområdet, er den globale økonomiske vækst blevet mere afbalanceret på tværs af regionerne, og selv om der er sket en vis afdæmpning, er den fortsat robust. Forholdene uden for euroområdet understøtter således fortsat euroområdets eksport. Den forholdsvis kraftige fremgang i den indenlandske efterspørgsel i euroområdet ventes ligeledes fastholdt. Investeringsaktiviteten skulle forblive kraftig, idet den nyder godt af finansieringsvilkår, der overordnet set fortsat er gunstige, akkumuleret og vedvarende stærk indtjening i virksomhederne samt de balanceomstruktureringer og den øgede effektivitet, som virksomhederne har opnået over en længere periode.

 

Styrelsesrådet forventer, at samtidig med at forholdene på arbejdsmarkedet forbedres, vil forbruget blive understøttet af udviklingen i den disponible realindkomst.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )