ECB bekymret for økonomisk effekt af kreditkrise

Der er risiko for prisstabiliteten i opadgående retning. Det konkluderer Den Europæiske Centralbank (ECB) i sin månedsrapport for december.

- Sammenfattende bekræfter et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og resultatet af den monetære analyse fuldt ud vurderingen af, at der i sammenhæng med den kraftige vækst i pengemængden og kreditgivningen samt i lyset af de grundlæggende sunde økonomiske forhold i euroområdet knytter sig en række opadrettede risici til prisstabiliteten på mellemlangt sigt, skriver banken.

Endvidere understreger banken, at uroen på de finansielle markeder har skabt usikkerhed om effekten for økonomien.

- Samtidig finder der stadig en revurdering af risici sted på de finansielle markeder, og der er fortsat usikkerhed om den potentielle effekt for realøkonomien, lyder det i rapporten.

ECB vil - som altid - kæmpe mod inflationen.

- For at den seneste stigning i inflationen skal forblive midlertidig, er det især afgørende, at der ikke opstår anden runde-effekter via den effekt, som den nuværende inflationsrate kan få for løn- og prisdannelsen, hedder det i lederen i månedsrapporten.

Centralbanken vil gøre sit yderste for at sikre, at inflationen på mellemlangt til langt sigt bliver på "et niveau, der er i overensstemmelse med prisstabilitet". ECB har et inflationsmål på 2 pct., mens de seneste inflationstal fra eurozonen nærmer sig 3 pct.

De finansielle markeder vil også få bankens opmærksomhed i den kommende tid.

- Hvad angår de finansielle markeder, vil Styrelsesrådet fortsat være meget opmærksom på udviklingen i de kommende uger, understreger banken.