EBH Bank tilført yderligere 2 mia. kr.

Læs mere
Fold sammen
Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet har tilført 2 mia. kr. yderligere til EBH Bank. Det oplyste selskabet sent fredag. Ved overtagelsen tilførte selskabet banken 2,4 mia. kr.

- EBH Bank har truffet aftale med bankens ejer, Afviklingsselskabet, at der tilføres banken en kapital på yderligere 2 mia. kr., hed det i meddelelsen

I forbindelse med overtagelsen tilførte Afviklingsselskabet EBH Bank en samlet kapital på 2,4 mia. kr., hvoraf 1025 mio. kr. var dækning af den negative egenkapital ved overtagelsen.

Den gang blev der ikke foretaget en nærmere gennemgang af bankens større engagementer, ligesom der i øvrigt ikke blev foretaget nogen nærmere vurdering af bankens engagementer med tilknyttede og associerede virksomheder.

Den gennemgang er nu foretaget og det har givet yderligere nedskrivninger.

- Det er opfattelsen hos bankens bestyrelse, at EBH Bank må forvente meget betydelige nedskrivninger på sine engagementer. Den fortsatte gennemgang af bankens risici har således afdækket et betydeligt kapitalbehov til dækning af den risiko, der vurderes at hvile på bankens udlån og garantier. Bestyrelsen har på dette grundlag opgjort bankens solvensbehov til ca. 22 pct., hvilket har nødvendiggjort en forøgelse af bankens kapitalgrundlag, skriver Afviklingsselskabet.

Der kan være mere i vente.

- Gennemgangen af bankens øvrige risici fortsætter samtidig med afviklingen af bankens aktiviteter, slutter fredagens meddelelse.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )