DSV har styr på problemområder inden direktørskifte (NY)

 

Den nye topchef for transportkoncernen DSV skal have en blød start. Derfor skal DSV's store problemer i Tyskland være løst inden topchef Kurt Larsen afleverer direktørstolen til den 41-årige Jens Bjørn Andersen. Der er endnu ikke sat nogen fast dato for generationsskiftet i DSV, men det bliver sandsynligvis til næste år.

 

- Der er ikke noget afgjort omkring det. Det afhænger af, hvordan virksomheden ser ud, men sandsynligheden er meget høj for, at det sker næste år. Vi skal sørge for at få den rigtige timing, hvor vi ikke er midt i et eller andet. Derfor har vi valgt ikke at sætte en bestemt dato, så vi kan gøre det, når det er mest hensigtsmæssigt, siger Kurt Larsen til RB-Børsen.

 

DSV købte sidste år det hollandske transportselskab Frans Maas, hvilket har givet anledning til problemer for DSV i Europas største økonomi - den tyske. Her har DSV's vejtransportdivision kæmpet med underskud, og de problemer er endnu ikke løst.

 

- Vi bliver faktisk mere og mere optimistiske omkring Tyskland. Men det er et langt og sejt træk. Inden udgangen af året er vi på budget i Tyskland, men det vigtige er, at vi næste år viser synlige forbedringer. Det er gratis at sige det nu, men jeg føler mig overbevist om, at vi har overskud i Tyskland næste år. Samtidig bliver jeg jo bestyrelsesformand, når Jens Bjørn Andersen sætter sig i direktørstolen, så det er ikke helt omkostningsfrit for mig, hvad jeg lover nu, siger Kurt Larsen.

 

Han kunne fredag præsentere regnskabet for årets første seks måneder, og det var en tilfreds topchef, der kunne kigge tilbage på udviklingen i første halvår. DSV fik et større overskud en ventet af aktiemarkedet, mens omsætningen var lavere end ventet. Driftsoverskuddet ligger godt 8 pct. over koncernens eget budget, men alligevel fastholdes forventningerne til hele året.

 

- Det er et flot første halvår. Resultatet er næsten 100 mio. kr. bedre end sidste år. Det er en højere margin end vores konkurrenter, det er højere end vores budget og det er højere end markedet havde ventet. Fremgangen skyldes især, at udviklingen i de dårlige lande ikke har være så dårlig som frygtet, siger DSV-topchef Kurt Larsen til RB-Børsen.

 

Alligevel fastholder DSV forventningerne til hele året, da der stadig er problemer i en række lande.

 

- Det er både Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien, det drejer sig om. Der sker ingen afgørende forbedringer på tre måneder, men det bliver langsomt bedre dag for dag. Der er ingen tvivl om, at vi kommer i mål med de her ting. Men vi overtog jo en kæmpe organisation med nogle meget stærkt tabsgivende områder, og det siger sig selv, at det tager tid at rette alt op. Vi har skiftet it-system og agenter, og det koster alt sammen, siger Kurt Larsen med henvisning til købet af Frans Maas. Problemerne giver dog anledning til store forbedringer.

 

- Det viser bare, at der er så store muligheder for forbedringer i vores resultater. Hvis vores marginer i Tyskland, Frankrig, Spanien og Holland forbedres eller bare kommer op i nærheden af de øvrige store lande, vil det virkelig slå igennem på bundlinien, påpeger Kurt Larsen.

 

I halvårsregnskabet slår DSV atter engang fast, at koncernen er i dialog med et antal mindre, mellemstore og store transport- og logistikselskaber. Men det skal man ikke ligge så meget i, slår Kurt Larsen fast.

 

- Det er bare sådan en standardbemærkning, vi har, da vi altid snakker med flere. Men der ligger intet konkret i det her. Sandheden er, at vi næsten ikke har diskussioner om sådan noget for tiden. Det er i hvert fald meget begrænset, siger Kurt Larsen.

 

Omsætningen i DSV steg i første halvår til 17,1 mia. kr. fra 15,0 mia. kr., mens overskuddet af den primære drift (EBIT) steg til 847 mio. kr. fra 723 mio. kr. før særlige poster. Der var ventet en omsætning i halvåret på 17,4 mia. kr. og et driftsoverskud på 789 mio. kr. ifølge medianen af estimater, indsamlet af RB-Børsen i ugen op til regnskabet.

 

- Omsætningsforøgelsen kan overvejende henføres til Frans Maas akkvisitionen. Den organiske vækst udgør således 1,4 pct. i første halvår 2007. Den beskedne organiske vækst skyldes en fortsat fokusering på sanering af ikke rentable kontrakter samt udskiftning af agenter med egne netværk, bemærkes det i halvårsrapporten om årsagen til den lidt lavere vækst i omsætningen end ventet.

 

For hele 2007 venter DSV uændret et overskud af driften på 1658 mio. kr. skabt på baggrund af en omsætning på 35,7 mia. kr. I regnskabet annoncerede DSV endvidere, at koncernen starter et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. for at leve op til sine egne målsætninger for kapitalstrukturen.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )