DSV har købt egne aktier i sommer

Transportkoncernen ejer nu mere end tre procent af selskabets egne aktier.

Transportkoncernen DSV ejer efter tilbagekøb i perioden fra 12. juli til 20. juli nu i alt 7.327.527 stk. egne aktier svarende til 3,64 pct. af selskabets samlede aktiekaptial, oplyser selskabet.

Transportkoncernen besluttede i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for første kvartal at tilbagekøbe egne aktier for op til 400 mio. kroner. Perioden, som DSV vil købe aktierne inden for, løber fra 30. april og frem til udgangen af juli 2007.

RB-Børsen