Dong Energy: Ankenævn blåstempler voldsomme prisstigninger

Det var helt i overensstemmelse med gældende regler, at Dong Energy City Elnet skruede voldsomt op for netabonnementsprisen, da selskabet overtog driften og kunderne i forsyningsområdet, der tidligere hørte under Københavns Energi. Det har et flertal i Ankenævnet på Energiområdet afgjort.

Derfor skal elkunderne betale prisforhøjelsen på 660 kr. fra 1. juli 2006, selv om kunderne ikke på forhånd blev varslet om prisforhøjelsen. Tidligere havde elkunderne betalt en årlig målerleje på 150 kr.

- Flertallet fandt, at Dong ikke har handlet i strid med de gældende regler, aftaler eller den praksis, der er på området. Flertallet fandt derfor ikke grundlag for at anse Dong’s handlemåde for at være urimelig med den retsvirkning, at prisændringerne først kunne kræves betalt fra udløbet af en rimelig varslingsperiode, skriver energitilsynet.dk

Men et enigt ankenævn udtaler, at der må kunne stilles større etiske krav til Dong som den største elnetoperatør. Når Dong i denne sag vælger ikke at opføre sig i overensstemmelse med god markedsadfærd, opfordrer ankenævnet klima- og energiministeren til at ændre elforsyningsloven, så ministeren - i lighed med hvad der gælder for elleverandører - kan sikre forbrugernes retsstilling, hedder det videre i afgørelsen.

Hos Dong er der glæde over afgørelsen, selv om man erkender, at man har lært af sagen.

- Som jeg tidligere har sagt, har vi lært af denne sag, og vi har allerede tilkendegivet, at vi vil gøre det bedre. Derfor har vi ændret vores praksis ved større prisændringer. Vi noterer os naturligvis også, at forbrugerrådets repræsentanter i Ankenævnet ikke var enige i afgørelsen, og vi deltager selvfølgelig gerne i et arbejde med at gøre regler og praksis på området mere entydige og forståelige, udtaler koncerndirektør Lars Clausen fra Dong Energy Sales & Distribution.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )