Dom i Parken-sagen til september

Flemming Østergaard og resten af de tiltalte i Parken-sagen skal vente til efter sommerferien, før der falder dom i sagen.

Foto: Thomas Lekfeldt.
Læs mere
Fold sammen

"Er der nogen, der ønsker det sidste ord i sagen?" lød det fra byretsdommer Karsten Henriksen ved afslutningen af dagens retsmøde i Parken-sagen, efter den sidste forsvarer havde afgivet sin duplik.

Stilheden i salen markerede, at alle havde fået sagt deres i den over seks måneder lange sag om kursmanipulation i selskabet Parken Sports and Entertainment.

Fra flere af aktørerne havde der i slutningen af sidste uge lydt en tro på, at der ville kunne afsiges dom i sagen inden sommerferien, men det skød Karsten Henriksen hurtigt ned:

"Vi kan ikke afsige dom inden sommerferien," lød det fra dommeren, der efter en kort satte domsdagen til 8. september klokken 16 i byretten ved Rådhuspladsen.

Dermed ender der med at gå næsten to år fra anklageskriftet mod Don Ø, Parken og Jørgen Glistrup blev offentliggjort, til der falder dom. Derudover er der næsten gået seks år siden en artikel i Økonomisk Ugebrev satte gang i hele efterforskningen om kursmanipulation i Parken-sagen.

Den seneste uge i retten er gået med de såkaldte procedurer samt replik og duplik. Der er ikke blevet lagt fingrer imellem hverken fra Anklagemyndighedens side eller fra forsvarerne, og fronterne synes skarpt trukket op.

Der er blevet sendt den ene salve efter den anden over gulvet i retten, og anklagere og forsvarere er uenige om stort set alt. Juraen er blevet draget i tvivl, talmaterialet er blevet pillet fra hinanden og sat sammen igen og de til tider farverige telefonsamtaler i e-mails er blevet taget op gang på gang, men altid med et forskelligt syn på det sagte.

Anklagemyndigheden har krævet en bøde til selskabet Parken på 25-50 mio. kroner samt fængsel til Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard i to år. Alle tiltalte fastholder dog frifindelse i alle tiltalepunkter.

Parken har dog erkendt et punkt om for sen underretning af børsmarkedet, men her mener forsvarer Hanne Rahbæk, at der skal gives en bødestørrelse i den helt lave ende. 25.000 kroner er blevet nævnt, og dermed vil Parken altså kunne betale sin bøde med gevinsten fra et billigt skrabelod - forudsat at bøden altså overhovedet bliver givet.

Der vil være mulighed for at anke sagen videre til Landsretten, men hvorvidt det sker, må vi vente med at se til september.

Alle de tiltalte i sagen nægter sig skyldige.