DLH øgede omsætning - men mærker begyndende afmatning

 

Trævarekoncernen DLH fik en omsætningsfremgang på 7 pct. i første halvår af i år. Men 2. kvartal var svagere, hvilket skyldes en begyndende afmatning på efterspørgslen, oplyser DLH.

 

- Efter et par år præget af konjunkturopgang oplevedes i andet kvartal en udfladning af efterspørgslen på en række markeder, herunder Danmark. Inden for de enkelte divisioner, var udviklingen dog noget uensartet, skriver DLH i regnskabet.

 

Koncernen øgede resultatet før skat med 17 mio. kr. til 130 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

 

For hele 2007 fastholder DLH forventningerne om en koncernomsætning i niveauet 7,5 mia. kr. samt et driftsresultat på godt 330 mio. kr. og et resultat før skat på 230 mio. kr. Derimod justeres forventningerne til den gennemsnitligt investerede kapital på koncernniveau til niveauet 3 mia. kr. mod tidligere 2,9 mia. kr.

 

# Halvårsregnskab - DLH

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 3785 3543

 

Driftsres. (EBIT): 177 155

 

Res. før skat: 130 113

 

Nettoresultat: 88 74

 

Egenkapital: 1118 970

 

Balance: 3992 3449

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )