DK: Pessimisme præger service, industri og byggeri

Serviceerhvervene er rekordpessimistiske. Aldrig før har forventningerne til de kommende tre måneder i sektoren været så lave, i hvert fald ikke i den tid, Danmarks Statistik har målt dem. Den sammensatte konjunkturindikator ligger på -22 pct. i december, hvilket er et fald på 11 pct.point sammenlignet med tallene for november. Forventningsniveauet har ikke været så lavt siden konjunkturbarometerstatistikken blev etableret i april 2000. Serviceerhvervene venter faldende omsætning og fald i beskæftigelsen. Nettoforventningen til beskæftigelsen i branchen er minus 30 pct.

Også i byggeriet er der pessimisme. Den sæsonkorrigerede konjunkturindikator er faldet hver måned siden juli, og er for december nede på -34. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er uændret siden november, mens vurderingen af ordrebeholdningen er faldet med 2 procentpoint siden november.

Industriens forventninger til de næste tre måneder er faldet for syvende måned i træk. Den sammensatte konjunkturindikator gik fra -19 pct. netto i november til -22 pct. i december, korrigeret for sæsonudsving. Indikatoren er en sammenvejning af forventninger til produktionen de kommende tre måneder, samt en vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre. Det er primært et fald i vurderingen af ordrebeholdningen, som ligger til grund for nedgangen. Industriens vurdering af ordrebeholdningen faldt 5 pct.point, mens dens vurdering af færdigvarelagrene steg 4 pct.point målt fra udgangen af oktober til udgangen af november. Forventningerne til produktionen de kommende tre måneder oplevede et lille fald på 1 pct.point fra november til december.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )