Djursland Bank: Bankpakke I er en klods om benet

Forretningen er ikke gået helt som håbet i Djursland Bank, hvor man i halvårsregnskabet åbner en ladeport på klem for en kommende nedjustering

Læs mere
Fold sammen
Det sker med følgende formulering:

- Bankens øgede renteindtægter fra specielt udlånsporteføljen forventes at kunne fastholdes, og det forventede resultat for 2009, før kursreguleringer og skat, på 30 til 40 mio. kr. forventes derfor indtil videre også fastholdt. Resultatet for året kan dog blive negativt påvirket ved et fortsat højt niveau for nedskrivninger i Det Private Beredskab / Bankpakke I, hedder det i meddelelsen.

Af de samlede nedskrivninger i halvåret på 19,5 mio. kr. kommer 7,3 mio. kr. fra nedskrivninger i forbindelse med den første bankpakke, fremgår det af regnskabet. Den samlede pris for Bankpakke I beløber sig på 17,7 mio. kr., oplyser banken. Lægger man det beløb til det realiserede resultat før skat, kommer banken stærkere ud end året forinden.

Men krisen har også ramt banken på efterspørgelsessiden. For på i hvert fald et punkt kan banken fremover ikke leve op til forventningerne - nemlig målet om at øge forretningsomfanget inden for udlån.

- Nedgangen i låneefterspørgslen fra specielt bankens erhvervskunder medfører, at det med den nuværende konjunktursituation bliver meget vanskeligt at realisere den forventede vækst i forretningsomfanget i de kommende kvartaler, hedder det i regnskabet.

Det har heller ikke været muligt at vokse som håbet inden for privatudlån, idet kunderne i et vist omfang har søgt at omlægge banklån til realkreditlån grundet den nuværende rentesituation, oplyser banken.

Djursland Bank formåede dog i årets første seks måneder at øge indtjeningen på driften, hvor nettorente- og gebyrer tilførte 127 mio. kr. mod 120,3 mio. kr. i samme periode året forinden. På Jyllands næse har man også nydt godt af forårets aktieoptur, idet man har bogført 13,6 mio. kr. på kursreguleringer mod beskedne 0,6 mio. kr. i første halvår af 2008.# Halvårsregnskab - Djursland Bank:Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorente- og gebyrer: 127,0 120,3

Kursreguleringer: 13,6 0,6

Nedskrivninger på udlån: 19,5 -2,4

Res. før skat: 30,6 47,1

Nettoresultat: 23,5 38,2

Udlån: 4003 4404

Indlån: 3468 3534

Egenkapital: 618 625

Balance: 6411 6545

Solvensprocent: 14,2 12,8

Kernekapitalprocent: 10,6 9,5

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )