Direktørkabale på plads i Euroinvestor efter opkøb

Euroinvestor har nu fået sin nye direktør på plads. Det er Frederik Rovsing, der kommer til som administrerende direktør 1. marts, oplyser selskabet.

Jens Alminde, forhenværende direktør i EuroInvestor. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sigrid Nygaard

Frederik Rovsing afløser den midlertidige direktør Christian Seidelin, der 1. februar blev chef, efter at daværende direktør Jens Alminde havde meddelt selskabets bestyrelse, at han ønskede at fratræde sin stilling.

Direktørudnævnelsen i Euroinvestor kommer i forbindelse med et køb af Udenombanken.dk. Euroinvestor har indgået aftale om at erhverve 100 pct. af aktiekapitalen per 1. marts i Reel Finans Pantebrevsselskab, der driver låneportalen Udenombanken.dk.

Og låneportalen er ikke det eneste, som købet bibringer Euroinvestor. Frederik Rovsing er medstifter og bestyrelsesformand for Reel Finans Pantebrevsselskab.

»Frederik er et fantastisk aktiv for Euroinvestor. Frederik har en bred erfaring fra den digitale og finansielle verden, hvor han har vist en stor evne til at udvikle succesfulde, digitale forretninger«, siger Christian Seidelin i en kommentar.

Derudover har Frederik Rovsing tidligere været vicedirektør i Euroinvestor.

Da Seidelin blev midlertidig direktør, fratrådte han posten som bestyrelsesformand i selskabet og gik over til at blive menigt medlem af bestyrelsen. Han går nu tilbage til sin oprindelig funktion i Euroinvestor som bestyrelsesformand.

Udenombanken.dk tilbyder kunderne alternativ finansiering af fast ejendom samt forbrugslån med videre. Købesummen er delvist en kontant betaling, som ikke oplyses, og delvist 2,15 mio. aktier i Euroinvestor, der derfor laver en rettet emission samt benytter egne aktier. Kursen på aktierne er fastsat til 15 kr. per aktie á 1 kr.

Christian Seidelin siger, at låneportalen er "et perfekt match til den videre digitale udvikling af Euroinvestor.coms portefølje af portaler".

Reel Finans Pantebrevsselskab forventes at bidrage positivt til koncernens resultat for 2016 og fremad. Handlen er betinget af Finanstilsynet godkendelse, som forventes inden udgangen af maj 2016, oplyser Euroinvestor.