DILF: Dansk PMI faldt beskedent i november

November bød på et mindre fald i tilliden for de danske industrivirksomheder efter en marginal stigning i september.

Det viser den overordnede tillidsindikator - Dansk PMI, der udarbejdes af Dansk Indkøbs- og logistik Forum (DILF). PMI-indikatoren faldt med 0,8 pct.point til 57,7. Dansk PMI har dermed indikeret ekspansion i de seneste 45 måneder. Værdier over 50 indikerer ekspansion. Værdien for november ligger dog en anelse under gennemsnittet for tredje kvartal, som er på 58,4.

- Væksten i nye ordrer tiltog i november, da underindekset for nye ordrer steg med 2,5 procentpoint til 62,0, hvilket især skyldes en markant fremgang i antallet af nye eksportordrer. Stigningen i nye ordrer medførte dog ikke en tilsvarende stigning i produktionsvæksten, idet underindekset for produktion faldt med 2,5 procentpoint til 60,4, hvilket dog er højere end gennemsnittet for 3. kvartal, anfører DILF.

De fem underindeks, som er det primære grundlag for beregningen af indikatoren, udviklede sig således i november sammenlignet med oktober.

- Indeks for nye ordrer steg til 62,0 fra 59,5.

- Indeks for produktion faldt til 60,4 fra 62,9.

- Indeks for beskæftigelsen faldt til 59,3 fra 55,1.

- Indeks for leverandørers leveringstid steg til 50,7 fra 49,9.

- Indeks for lagre af indkøbte produkter steg til 50,8 fra 45,1.

Indikatoren afspejler aktiviteten i økonomien på baggrund af oplysninger fra landets indkøbschefer. Den er beregnet af Danske Bank i samarbejde med Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF), og den er konstrueret, så alle værdier over 50 peger mod økonomisk ekspansion. Indekset har ikke siden januar 2004 været under 50.