Diba Banks forlig om investeringer en realitet

Tilstrækkeligt mange kunder har accepteret det forlig, som Diba Bank og Forbrugerombudsmanden i juni blev enige om vedrørende investering i Scandinotes-/Kalvebod-obligationer, til at aftalen nu er en realitet.

Læs mere
Fold sammen

De kunder, som har eller har haft formueplejeaftaler med banken med lav eller moderat lav risiko og som har tabt penge på, at deres midler har været investeret i Scandinotes og Kalvebod obligationer, er blevet tilbudt en kompensation, der dækker 80 pct. af deres tab. Derimod er kunder med højere risikoprofil end lav eller moderat lav ikke blevet tilbudt kompensation for eventuelle tab.

Den enkelte kunde afgør, om vedkommende vil acceptere tilbuddet, men forligsaftalen mellem banken og Forbruger­ombudsmanden indebærer, at kunderne selv må føre sagerne videre, hvis tilbuddet afvises.

- Forligstilbuddet er betinget af, at en væsentlig del af de berørte kunder accepterer tilbuddet inden udgangen af september måned 2013. Denne forudsætning er opfyldt allerede nu, idet en meget stor del af de berørte kunder har accepteret tilbuddet. Dermed er forliget en realitet, og udbetaling af kompensationer kan påbegyndes, konstaterer Diba Bank, der i regnskabsåret 2012 har hensat i alt 50 mio. kr. til dækning af forpligtelser i forbindelse med sagerne.

En endelig opgørelse af udgifter til kompensationer kan først foretages, når det er klart, hvor mange af de resterende kunder, der ikke ønsker at acceptere forligs­tilbud­det, og om der er kunder, der ønsker at rejse individuelle sager mod banken.