DI: TDC blev svigtet af myndighederne

TDC-sagen bør føre til selvransagelse hos myndighederne - ikke hos virksomhederne. Det mener Dansk Industri, som finder det »dybt kritisabelt«, at en hemmeligtstemplet afgørelse fra Fondsrådet om TDCs lovbrud op til danmarkshistoriens største virksomhedssalg nu bliver udstillet i pressen.

Når en virksomhed spørger myndighederne til råds, kan man ikke efterfølgende klandres - heller ikke selv om man i bakspejlet kommer frem til, at der har været tale om lovbrud. Sådan er meldingen fra vicedirektør Tine Roed i Dansk Industri, som i de seneste uger til organisationens store overraskelse har set den ellers hemmeligholdte afgørelse fra Fondsrådet i TDC-sagen komme frem i lyset.

Noget er gået helt galt op til salget af TDC. Ellers var det jo slet ikke kommet så vidt, at TDC havnede som et punkt til afgørelse i Fondsrådet?

»Ja. Men det er ikke virksomheden, der har begået en fejl. For virksomheden havde spurgt myndighederne først,« siger Tine Roed.

Som beskrevet i Berlingske Tidende i de seneste uger har Fondsrådet i en hemmelig afgørelse vurderet, at TDC overtrådte loven ved at underinformere aktiemarkedet om væsentlige oplysninger op til salget af telekoncernen i 2005. Havde der været tale om en retssag, kunne TDC have stået til bøde for ulovligt at have holdt aktiemarkedet i uvidenhed.

Men fordi Fondsbørsen, der havde fået ansvaret på området uddelegeret af Finanstilsynet, havde godkendt TDCs fremgangsmåde, sker der ikke mere.

Med Fondsbørsens blåstempling af TDCs fremgangsmåde, havde TDC nemlig fået en såkaldt forvaltningsretlig afgørelse med sig. Og så kan man ikke straffes af myndighederne, er budskabet fra Fondsrådet, der dog ikke tager stilling til, om Finanstilsynet, Fondsbørsen eller TDC efterfølgende kan blive erstatningspligtig over for aktionærer, der solgte i utide, og som derfor gik glip af den højere salgspris for aktierne, som kom i land under de sidste forhandlinger.

Tavshedspligt
I Fondsrådet er der vidtgående tavshedspligt for medlemmerne. Tine Roed, der selv er medlem af Fondsrådet på vegne af Rederiforeningen, Finansrådet og DI erkender, at det er svært at undlade at kommentere de principielle problemstillinger, der rejses i kølvandet på afsløringen af rådets TDC-afgørelse. Men hun understreger, at hun udtaler sig om sagens principielle aspekter.

Kernen i DIs argumentation er, at når en virksomhed har spurgt en myndighed til råds i en sag, må myndigheden evt. sammen med andre myndigheder afklare, hvordan en sag skal håndteres.

»Når den kompetente myndighed (Finanstilsynet, red.) delegerer kompetencen til en anden myndighed (Fondsbørsen, red.) så må det være et spørgsmål mellem de to at have dialogen og tale sammen om, hvad de mener om fortolkninger af en konkret sag. Det er ikke virksomheden, der har svigtet i denne sag. For de har spurgt. Det er virksomheden, der er blevet svigtet, og derfor kan den ikke klandres. Herefter må myndighederne finde ud af, hvad de nu mener.

Retssikkerhed truet
At Fondsrådets hemmelige TDC-afgørelse er kommet ud, betragter Dansk Industri som et problem for virksomhedernes retssikkerhed. For når en virksomhed er lovet diskretion om en afgørelse, må man sikre, at tingene ikke slipper ud, mener Tine Roed. DI følger de politiske disksioner om, hvorvidt det børsretlige område kan håndteres bedre i fremtiden, men afholder sig fra at kommentere konkret.

»Men man kan spørge, om retssikkerheden er opretholdt i denne sag. Fremover handler det om at sikre den. Hvordan set-uppet skal være fremover omkring de afgørelser, som Fondsrådet tager sig af i dag, er en politisk sag, som vi vil følge og kommentere på. For os er det dybt, dybt kritisabelt, at en virksomhed har spurgt en myndighed og bagefter bliver hængt ud i pressen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt i et retssamfund,« siger hun.

Uanset at Finanstilsynet havde uddelegeret ansvaret til Fondsbørsen, kunne det stadig selv have grebet ind?

»Man kan se mange ting i bagklogskabens klare lys. Men en ting står tilbage: Virksomheden rettede henvendelse til den myndighed, der havde ansvaret. Spørgsmålene blev afklaret. Herefter er det ikke berettiget at blive udsat for kritik. Hvordan det kan sikres fremover, vil vi gerne være med til at se på.«