DI: Dansk økonomi i historisk kraftigt tilbageslag

Læs mere
Fold sammen
Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt tilbageslag. Eksporten er meget hårdt ramt, og det ventede fald i eksporten er langt større end set på noget tidspunkt siden anden verdenskrig, men også det private forbrug og investeringerne viser klar nedgang. Det vurderer Dansk Industri i sin seneste økonomiske prognose.

- Den negative vækst skønnes at have været meget markant i fjerde kvartal sidste år og ventes ligeledes at blive det i første kvartal i år. Derefter bremser nedgangen op. Samlet ventes BNP at falde med godt 2 pct. i 2009 og 2010, vurderer DI.

Den danske eksport er ramt af et historisk tilbageslag i den internationale efterspørgsel og en væsentlig forringelse af Danmarks konkurrenceevne.

- Eksporten faldt med 1,1 pct. fra andet til tredje kvartal 2008 og skønnes at være faldet med knap to pct. i fjerde kvartal 2008. Faldet i eksporten ventes at fortsætte i første og andet kvartal 2009, hvor der ventes en tilbagegang på henholdsvis godt 1,5 pct. og godt en pct. Eksporten vil dermed være reduceret med godt 5,5 pct. i faste priser i løbet af blot fire kvartaler. Målt i løbende priser ventes eksporten i andet kvartal 2009 at være reduceret med 110 mia. kr. i forhold til samme kvartal året før, skriver DI.

Udviklingen på eksportmarkederne vil koste afrbejdspladser.

- Den ventede udvikling i eksporten og den svage konkurrenceevne betyder, at aktiviteten falder væsentligt, og det er helt nødvendigt for eksportvirksomhederne at reducere deres omkostninger mest muligt. Derfor må der imødeses en væsentlig reduktion af beskæftigelsen i de eksporterende erhverv, skriver DI.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )