DFDS varsler ekstra udbytte til aktionærerne

Med baggrund i den finansielle styrke, rederiet har opnået gennem de senere år, er der vedtaget en ny politik for kapitalstruktur og udbytter.

Ved udgangen af tredje kvartal var DFDS' gæld på 2,0 gange EBITDA, hvilket også ventes at være niveauet ved årets udgang. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann
DFDS vil fremover udlodde mere til aktionærerne. Bestyrelsen har vedtaget, at den nettorentebærende gæld fremover skal udgøre mindst 2,0 gange EBITDA og maksimalt 3,0 gange EBITDA. Bliver gælden bliver lavere end 2 gange EBITDA, udloddes den overskydende kapital til aktionærerne. Hvis forholdet overstiger 3,0 reduceres udlodningen.

- Vores nye kapitalmål og udlodningspolitik er udtryk for den finansielle styrke, DFDS har opnået. Det er samtidig et signal til vores aktionærer om tiltro til fremtiden, siger formand for DFDS' bestyrelse Bent Østergaard ifølge en meddelelse.

Ved udgangen af tredje kvartal var DFDS' gæld på 2,0 gange EBITDA, hvilket også ventes at være niveauet ved årets udgang.

Udlodning vil ske ved udbetaling af et årligt udbytte på 14 kr. pr. aktie. Derudover vil overskydende kapital udloddes i forhold til målet for kapitalstrukturen.

Reglerne for udlodning og kapitalstruktur kan fraviges i forbindelse med større investeringer, herunder virksomhedskøb, og andre strategiske begivenheder.