DFDS starter nyt aktietilbagekøb

Rederiet DFDS indleder onsdag et nyt aktietilbagekøb på 300 mio. kr., som meddelt i forbindelse med årsrapporten i februar.

Foto: Brian Bergmann. Rederiet DFDS indleder onsdag et nyt aktietilbagekøb på 300 mio. kr., som meddelt i forbindelse med årsrapporten i februar.
Læs mere
Fold sammen

Programmet iværksættes i forlængelse af det nuværende program, der blev afsluttet tirsdag. Formålet, skriver DFDS, er at tilpasse kapitalstrukturen i selskabet, så forholdet mellem den nettorentebærende gæld og driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er på minimum 2 og maksimum 3, ligesom det skal afdækkes DFDS' optionsprogram.

Med udgangspunkt i selskabets lukkelurs tirsdag på 745 kr. kan rederiet købe omtrent 400.000 aktier eller 3,2 pct. af DFDS' samlede aktiekapital.

Lauritzen Fonden, der ejer 42,8 pct. af aktierne i DFDS, har forpligtet sig til at sælge aktier, så det nuværende antal aktier i fri handel ikke reduceres.