DFDS-resultat bedre end ventet

Rederikoncernen DFDS kom ud af 2003 bedre end ventet. Resultatet før skat, minoriteter og ekstraordinære poster blev

157 mio. kr. mod et underskud på 6 mio. kr. året før. DFDS havde selv ventet et resultat i den øvre ende

af intervallet 115-135 mio. kr. efter tab på salget af skibet Prince of Scandinavia på 25 mio. kr.Som forklaring

på resultatforbedringen anfører rederiet, at aktivitetsniveauet inden for både passager- og fragtområdet

var højere i fjerde kvartal end ventet.- Årets resultat er tilfredsstillende i lyset af markedsudviklingen i 2003,

da aktivitetsniveauet på passagermarkedet var lavere end oprindeligt ventet, skriver DFDS, der også fremhæver, at

der blev indgået flere væsentlige længerevarende industrielle kontrakter i rederiets fragtdel - DFDS Tor Line.Nettoresultatet

blev 116 mio. kr. mod 202 mio. kr. i 2002.2002 var belastet af 116 mio. kr. i ekstraordinære omkostninger.Den samlede

omsætning i rederiet blev 5,3 mia. kr. mod 4,9 mia. kr. året før.Godt 2 mia. kr. af omsætningen hentes

i rederiets passagerdel, DFDS Seaways, der gav et driftsresultat på 53 mio. kr. i 2003 mod 128 mio. kr. året før.

I år ventes driftsresultatet at blive højere end 2003.I DFDS Tor Line var omsætningen 3,2 mia. kr., og driftsresultat

steg fra 194 mio. kr. til 286 mio. kr. For 2004 ventes driftsresultatet også her at stige.For 2004 venter DFDS samlet

et resultat før skat, minoriteter og ekstraordinære poster "i størrelsesordenen 175 mio. kr.". Omsætningen ventes

at stige 6-8 pct. Resultatforventningerne er baseret på at olieprisen og valutakurserne forbliver stabile resten af året, understreges

det.På generalforsamlingen den 14. april stilles der forslag om et udbytte på 5 kr. pr. aktie mod 7 kr. i 2002.