Derfor kan Brexit skabe flugt mod kronen

Den britiske folkeafstemning om ja eller nej til medlemskab af EU kan skubbe investorer væk fra pund og over i andre valutaer.

Den britiske folkeafstemning om ja eller nej til medlemskab af EU kan skubbe investorer væk fra pund og over i andre valutaer. Fold sammen
Læs mere
Foto: YVES HERMAN

Og usikkerheden kan medføre massiv interesse for danske kroner, hvis tvivlen om et fortsat britisk medlemskab stiger, og en udmeldelse - det såkaldte brexit - tegner sig mere tydeligt i horisonten.

Det vurderer Søren V. Kristensen, der er makroøkonom i Sydbank, i en analyse.

- Store bevægelser i pundet, kan man med rimelighed forvente, vil fortsætte op til afstemningen, hvor kursen i nogen grad vil svinge med meningsmålingerne. Investorerne kan i den periode begynde at søge efter sikker havn, og her kan blandt andet danske kroner være et oplagt sted at lægge til, skriver han.

- Vi forventer dog, at det kun i mindre omfang vil styrke kronen over for euroen, da mange investorer i første omgang vil søge sikker havn i Tyskland. Situationen kan imidlertid hurtigt spidse til, hvis et brexit skaber usikkerhed omkring hele eurosamarbejdet, lyder det fra Søren V. Kristensen.

Begynder investorerne for alvor - i kølvandet på et brexit - at frygte for stabiliteten i eurosamarbejdet bredt set, kan investorerne i større stil søge sikker havn i danske kroner, som man så det i perioden 2010-2012, hvor gældskrisen i Sydeuropa gav usikkerhed om fremtiden for eurosamarbejdet.

- Det vil endnu engang tvinge Lars Rohde til at åbne værktøjskassen og forsvare den danske fastkurspolitik, påpeger makroøkonomen og fortsætter:

- Fastkurspolitikken er dog ingenlunde truet, Nationalbanken har nemlig flere og stærke værktøjer til at håndhæve en fast kronekurs over for euroen. I første omgang vil Nationalbanken sandsynligvis lade valutareserven vokse ved at sælge kroner. Viser det sig at være utilstrækkeligt, vil næste skridt være at sætte renten ned endnu engang.

Briterne skal stemme om medlemskabet 23. juni.