»Der skal bestemt være ambition, men også realisme«