Der er erklæret talkrig i Parken-sagen

Først var det juraen, så var det telefonsamtaler og e-mails, og i går var det så det omfattende talmateriale, som forsvarerne angreb i Parken-sagen. Anklagemyndigheden »jonglerer med kurser«, lød angrebet fra Jørgen Glistrups forsvarer, Karoly Németh.

Foto: Carl Redhead. Flemming Østergaard var bestyrelsesformand i Parken Sport og Entertainment og Jørgen Glistrup var direktør.
Læs mere
Fold sammen

Statistik er taknemmelig for både anklagere som forsvarer. Det må være konklusionen efter gårsdagens retsmøde i Parken-sagen. Her var det blevet Karoly Némeths tur til at procedere for sin klient, den tidligere administrerende direktør i Parken, Jørgen Glistrup.

Gruppen af forsvarere gik onsdag til angreb på Bagmandspolitiets jura og fremlæggelse af telefonsamtaler samt e-mails, men størstedelen af Karoly Némeths fremlæggelse relaterede sig til de mange ringbind med handelsdata, der er blevet præsenteret i retssagen.

Jørgen Glistrup er tiltalt for at have »besluttet, gennemført og instrueret« de handler, der har ført til anklagerne om kursmanipulation. Németh startede med at erklære, at Glistrup skulle frifindes og startede derefter sin offensiv i talkrigen.

»Jeg vil i min procedure påvise, at det, Anklagemyndigheden skriver, er forkert, og at det i virkeligheden forholder sig modsat af, hvad Anklagemyndigheden postulerer,« lød det fra Németh, »Glistrup tilstræbte altid at købe aktierne billigst muligt. Budene blev altid lag under markedet.«

Omtrent halvdelen af den store mængde retsdage er blevet brugt på at gennemgå handelsdata fra fondsbørsen såvel som Bagmandspolitiets analyser af disse tal.

For at give et indtryk af omfanget, så drejer det sig om 1.300 siders tætskrevne regneark, som mere eller mindre slavisk er blevet læst op i retten. Linje for linje. Kolonne for kolonne. Excel-junglen har været vist på storskærm for journalister og tilhørende, mens de blev gennemgået, men da fotografering ikke er tilladt i retssalen, er det endog meget svært at danne sig et overblik over tallene.

Karoly Németh gennemgik i dag flere håndfulde punkter, hvor han mener, at anklagemyndigheden har taget fejl, forsimplet eller decideret vildledt med deres medbragte tal. Forud for retsmødet havde Glistrups forsvarer udleveret sine opgørelser til dommerne, såvel som forsvarere og anklagere, som han læste op fra. Fælles for punkter i Némeths gennemgang af talmaterialet var som nævnt, at de gik efter anklagemyndighedens arbejde såvel som integritet:

»Når man på den måde prøver at jonglere med kurser i forhold til anklageskriftet, så må det føre til en klar frifindelse,« lød en af de blødere konklusioner fra Karoly Németh.

Billigst muligt

Ud over tallene adresserede Karoly Németh også de mere håndgribelige mails og telefonsamtaler, som er blevet afspillet i retten. Det gjorde Flemming Østergaards forsvarer, Sysette Vinding Kruse, også onsdag, og Karoly Németh fortsatte i det spor:

»Problemet med de telefonsamtaler, vi har hørt, er, at Anklagemyndigheden har grebet enkelte sætninger ud fra telefonsamtalerne og brugt dem, eller snarere misbrugt dem,« lød det fra Jørgen Glistrups forsvarer.

Næsten alle telefonsamtalerne er foregået mellem Jørgen Glistrup og Parkens bankforbindelser i først FIH Erhvervsbank og sidenhen i Capinordic, hvor Glistrup havde samtaler vedrørende Parkens opkøb af egne aktier.

»Når man hører telefonsamtalerne, må retten konkludere, at Glistrup efter bedste evne forsøgte at rekvirere aktierne billigst muligt,« lød det fra Németh.

Med gårsdagens retsdag mangler der kun én dag med forsvarernes procedurer. Herefter vil der komme replik fra anklagemyndigheden og duplik fra forsvarerne. Anklagemyndigheden krævede i slutningen af maj bødestraf til Parken på 25-50 millioner kroner samt fængselsstraf til Glistrup og Østergaard på to år. Såvel selskabet som de to tidligere ledere har nedlagt påstand om frifindelse. Derudover er også to navneforbudsbeskyttede personer samt FIH tiltalt i sagen, men deres forsvarer har endnu ikke procederet i retten. Det forventes dog, at de ligeledes vil frifindes.

Det er endnu ikke klart, hvornår der falder dom i sagen.