Den store nedtur er startet, men i zig zag

I denne uges aktienyhedsbrev sætter Morten W. Langer fokus på de europæiske markeder.

Læs denne uges aktienyhedsbrev Fold sammen
Læs mere
Foto: KIYOSHI OTA

Aktiestrategi: De seneste ugers udvikling på de finansielle markeder er meget bekymrende. Vi ser nu større risiko for nedtur i de europæiske aktier end længe. Men det skal også påpeges, at det fortsat er en meget stærk underliggende kraft, at den europæiske centralbank ECB opkøber obligationer hver måned for meget store beløb. Det vil fortsat understøtte aktiemarkederne på et eller andet plan, fordi det vil give større behov for at placerer likvider end ellers. Og her er aktier fortsat meget oplagt som en alternativ investering til obligationer. Det store problem for aktierne er at dette styrkeforhold mellem obligationer og aktier nu bliver rykket - til fordel for obligationerne.

Vi har i en Updatemail gennemgået en stribe drivkræfter, som ændrer meget på den overordnede spilleplade. Hvordan markederne i sidste ende vil reagere på dette, og hvor stærke de nye kræfter bliver, er det endnu for tidligt at sige. Bundlinjen er, at stigende obligationsrenter, en styrket EUR/USD og højere råvarepriser alt andet lige vil forrykke det billede, som eksisterede i det tidlige forår, hvor der som bekendt var en hidtil uset aktiefest.

Afventende aktiemarkeder

Den seneste måned har aktiemarkederne været langt mere afventende og tvivlrådige, og dette billede blev i den forgangne uge vendt til en korrektion, hvor tyske DAX faktisk er blevet sendt ganske meget ned. Bemærk, at vi lægger meget vægt på udviklingen i tyske DAX, fordi dette indeks er styrende for europæiske aktier. Det betyder, at retningen på danske aktier følger i halen på tyske DAX, og derfor følger vi det tekniske billede i det tyske indeks. Vores vurdering af aktiestrategi er opdelt i en kortsigtet og en langsigtet vurdering: Fastholdes de aktuelle nye drivkræfter, med stigende obligationsrenter og en styrkelse af Euro, samt stigende oliepriser, er der næppe tvivl om, at de europæiske aktier vil blive sat ned over de kommende måneder. Samlet set kan kursfaldet blive ganske stort, på 10-20 %. Derfor vil vi holde tæt øje med udviklingen i obligationsrenter, EURO/USD og olie/råvarepriser.

På den korte bane ser vi god mulighed for en korrektion op: DAX kan gå op i 11.700 og i allerbedste fald 11.850, som er det vigtige tidligere pejlemærke, vi har holdt øje med. DAX Future lå fredag morgen lige over det vigtige pejlemærke i 11.400, efter at det gik relativt hurtigt nedad efter brud af 11.850. Der var altså tale om et generelt fald på ca. 4 % på nogle få dage. Fra toppen er DAX nu faldet næsten 9 %.

Mulighed for hurtigt comeback

Når der er gode muligheder for et hurtigt comeback, skyldes det, at mange investorer forventer, at der igen kommer et stærkt rebound mod toppen. Stemningen blandt især private investorer er fortsat overdreven optimistisk, og mange af dem, der kun har været med de seneste 4-5 år, har aldrig oplevet andet end korrektioner, der er afløst af nye stigninger. Altså er vores basisscenarie, at vi de kommende uger kan få et ganske solidt comeback, altså i bedste fald til 11.850, men mest realistisk kun til 11.600 – i toppen af trendkanalen.

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at de professionelle investorer vil se korrektioner op som en salgsmulighed, hvor de kan gevinsthjemtage på nogle lidt bedre priser end i dag. Forskellen fra de tidligere korrektioner ned var, at der var ikke oplagte forklaringer på, at aktiemarkederne skulle meget længere end, ud over generel markedspsykologi og evt. vigende tillid til centralbankerne. Men det vil næppe komme fra den ene dag til den næste, men blive opbygget over en længere periode, med store zig zag bevægelser på vejen ned. Inden for de seneste uger er dokumenterbart sket en række opbrud, som vi grundlæggende ser som en GAME CHANGER for de professionelle investorers syn på aktiemarkederne:

  • VIGTIGT: Oliepriserne er begyndt at stige, og ligger aktuelt ca. 30 % højere end bunden = de stimulerende effekter herfra aftager, og i det hele taget kan man så tvivl om de grundlæggende ekspansive effekter af lavere oliepriser. Også en række råvarepriser er begyndt at stige, herunder jernmalm og kobber, hvilket også belaster virksomhedernes råvareinput.
  • VIGTIGT: Inden for de seneste dage er de europæiske obligationsrenter vendt rundt, og de er fra et historisk lavt niveau begyndt at vende opad. Det er for tidligt at konkludere, at obligationsrenterne fortsat vil stige herfra, Men meget tyder på det. Stigende råvarepriser, oliepriser og pengemængder peger i retning af stigende inflation, og den almindelige investorsentiment går mod gevinsttagning på europæiske statsobligationer. Generelt vil stigende obligationsrenter betyder, at obligationsrenter bliver en relativt bedre alternativ investering i forhold til aktier.
  • VIGTIGT: De seneste amerikanske BNP-data samt generelle økonomisk nøgletal peger i retning af en brat økonomisk opbremsning i USA, samtidig med at FED stadig siger, at man vil løfte de korte renter senere på året. Opbremsning og vigende tro på renteforhøjelser har skabt grundlag for en langsigtet styrkelse af Euro. Det vil svække europæiske selskabers konkurrenceevne. Det vil få amerikanske investorer til at sælge ud af europæiske aktier og obligationer, fordi de nu får valutakursen mod sig.