Den frække og den forsigtige bank

Ringkjøbing Landbobank og Max Bank har begge præsenteret pæne halvårsregnskaber, men under overfladen er der store forskelle.

Læs mere
Fold sammen
Indtil finanskrisen var det hellige mantra i den danske bankverden at vokse - alt hvad remmer og tøj kunne holde. Nu er fokus stift rettet mod risikoen for tab og modstandskraft over for de tab, der uværligt vil komme.

Men der er store forskelle på bankernes strategi, og det ses tydeligt i de halvårsregnskaber, der for tiden kommer på gaden.

I Næstved stod der »vækst« på strategien hos Max Bank, den tidligere Haandværkerbanken, og der var fart over feltet. I 2005 var udlånet på 2,4 milliarder kr., og blot to år senere var det mere end fordoblet til 5 milliarder kr. Tilsyneladende fulgte den økonomiske polstring - solvensen - fint med væksten, men tallene lå en historie om et overskud, der faktisk faldt med 10 mio. kr. fra 2005 til 2005 og en egenkapital, der voksede langt langsommere end udlånet. Det viste sig også, at en stor del af udlånsvæksten kom, fordi Max Bank entusiastisk lånte penge ud til ejendomsinvestorer, så ejendomsudlånet sidste sommer udgjorde knap 30 pct. af det samlede udlån.

Nu forsikrer banken om at »Max Banks udlånsvirksomhed på ingen måde er gået i stå«, selv om udlånet fra juni sidste år til juni i år er faldet fra 4,8 til 4 milliarder kr., og selv om bankens kernekapital er nede på 6 pct., mod lovens absolutte minimum på 4 pct.

I Ringkøbing har der også været gang i udlånet, men ikke i samme hidsige tempo som i Næstved. Fra 2005 til 2007 steg udlånet i Ringkjøbing Landbobank fra 10 til 14,1 milliarder kr., og mest mange direktører i lokale og regionale banker slog om sig med filialåbninger og ekspansion, så har Landbobankens direktør, Bent Naur, konsekvent presset omkostningerne i bund. Hvor Landbobanken i 2005 havde omkostninger på 44 kr. for hver 100 kr. der kom ind, er det tal nu 30,30 kr. pr. 100 kr.

Den store forskel var dog, at Landbobanken var bedre til at se kunderne i kortene end Max Bank. Sidste år måtte Max Bank tage godt 192 mio. kr. i tab på udlån, mens den langt større Landbobank tabte 77 mio. kr.

Resultatet er, at hvor Max Bank i 2005 var mere velpolstret end Landbobanken, så er Ringkjøbing Landbobank nu en af de mest solide banker i Danmark, med en slovens på 19,6 pct. Og hvor Landbobanken har sagt nej tak til statshjælp fra Bankpakke 2, så vil Max Bank låne alt hvad rammer og tøj kan holde. Forskellen er også, at Max Bank nu venter et årsresultat på mellem 0 og minus 20 mio. kr., mens Landbobanken venter et basisresultat på mellem 250 og 450 mio. kr.

Forskellen mellem de to banker kan også mærkes af aktionærerne. Over det sidste år er Landbobank-aktien blevet knap 20 pct. mindre værd, mens Max Bank er faldet med over 60 pct., og hvor investorerne er villige til at betale 1,52 kr. for en egenkapitalkrone i Landbobanken, vil de blot give 39 øre for en egenkapitalkrone i Max Bank.