De finansielle markeder opfører sig ulogisk

Finansmarkederne fortæller os en helt anden historie, end den vi tror vi kan se på økonomiske nøgletal og centralbankmeldinger, skriver Aktienyhedsbrevets Morten W. langer.

Global vækst på vej op, men finansmarkeder opfører sig underligt:

Som iagttager af de finansielle markeder sker der for tiden mærkelige ting og sager, som virker meget ulogiske. For det første er der klare indikationer på, at der nu er en synkron vækstfremgang i Europa, USA og Asien.

Det burde alt andet lige være til gavn for virksomhedernes overskud – og dermed aktiekurserne. For det andet er både korte og lange renter fortsat historisk lave, og selvom centralbankerne begynder at forberede markederne på pengepolitiske stramninger på grund af mere solide vækstudsigter, ser det ikke ud til at de lange obligationsrenter reagerer nævneværdigt på det.

Realiteten er, at de lange obligationsrenter den seneste måned er faldet tilbage til tæt på det laveste niveau siden Trump blev valgt november sidste år. Og det passer meget dårligt med hvad langt de fleste prognosemagere siger om udviklingen i obligationsrenten fremad. Samtidig synes de bedre vækstudsigter ikke at have nævneværdig positiv effekt på aktiemarkederne. De seneste uger har både det toneangivende tyske og amerikanske aktie-marked ligget underdrejet.

Den seneste uge har det afventet eventuelle klare meldinger fra central-bankcheferne ved det seneste årlige centralbankmøde i Jackson Hole, men det rykkede ikke nævne-værdigt på andet, end at US dollar blev yderligere svækket over for euro, hvilket naturligvis er dårligt for europæiske virksomheder.

Altså: Finansmarkederne fortæller os en helt anden historie, end den vi tror vi kan se på økonomiske nøgletal og centralbankmeldinger:

Det er naturligvis stærkt bekymrende, at vi ser klare drivkræfter på stærke aktiemarkeder og stigende obligationsrenter, og der i virkeligheden sker det stik modsatte på finansmarkederne. Spørgsmålet er: Hvad er det for en historie, de finansielle markeder forsøger at fortælle os, og som vi ikke har set endnu?

De finansielle markeder er en af de bedste ledende indikatorer for, hvad der sker ude i fremtiden, og som vi endnu ikke har opdaget. Historisk har aktiemarkederne startet på de store lange nedture 6-9 måneder før, vi andre kunne se det klart i de økonomiske nøgletal. Velkendt er det at eksempelvis udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed er en såkaldt lagging indikator, som ikke siger noget som helst om fremtiden, især fordi virksomheder er meget lang tid om at tilpasse arbejdsstyrken til opbremsning i deres salg.

Budskabet er blot: Vær opmærksom på, om obligationsrenten fortsætter ned. Det er et advarselssignal.

Hvis det var sådan at den globale vækst virkelig var på vej tilbage på et stærkt vækstspor, ville obligationsrenterne også begynde at stige. Så en vending i den faldende rentetendens ville faktisk være positivt. Men der er også et andet scenarie:

Er de store investorer generelt ved at trække ud af aktier på grund af for høje værdiansættelser, for i stede at sætte deres penge i obligationer? Det vil jo i sig selv løfte obligationskurserne og dermed presse renterne. Vi er usikre, men har skruet op for aktierisikoen i AktieUgebrevets porteføljer: Selvom det er et ekstremt forvirrende og meget usikkert billede, har vi på det seneste øget aktieandelen. Over de seneste måneder har en pæn vægtning i shortpositioner i Asset Allocation Porteføljen givet et pænt aktieafkast, sammen med blandt andet positioner i Genmab og Bang & Olufsen, så det samlede årsafkast nu er 22 procent. Dermed ligger porteføljen med den næstbedste placering i forhold til de 34 investeringsforeninger med danske aktier, kun overgået af Maj Invest.

Vi holder øje med S&P Future i 2400 som et meget vigtigt pejlemærke:

Efter et meget stærkt 2017 på det amerikanske aktiemarked nærmest skriger markedet på en korrektion ned, der kan skabe grundlag for nye solide stigninger. Korrektionen ned kan altså blive udløst af rent markedspsyko-logiske grunde, som ikke har det mindste med centralbanker, økonomiske nøgletal og renteudvikling at gøre. Korrektioner på op til fem procent er noget der kommer og går. Men det er meget lang tid siden, vi har haft en, der rensede luften. Og derfor ser vi det aktuelt som den største risiko på den korte bane.

Vestas viser svaghed i ellers solidt marked:

En stor del af de danske Large Cap aktier har den seneste uge vist solid fremgang, bare ikke Vestas. Vi har i Asset Allocation porteføljen købt en post i certifikatet Bear Vestas, da vi tror på yderligere kursfald i den store danske vindmølleproducent. Efter et noget skuffende Q2 regnskab med indikationer på prispres, samt svage meldinger fra konkurrenterne, er stemningen omkring vindmølleaktierne generelt ved at vende. Udlandet har de seneste uger været store nettosælgere i aktien, og Vestas’ gigantiske tilbagekøbsprogram via Nordea har ikke været nok til at løfte aktien. Vi tror, at der skal komme helt ekstraordinært positive meldinger fra Vestas for at vende den negative tendens, der nu begynder at bide sig fast efter en lang meget stærk fremgangsperiode.

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!