Danware: Fastholder forventningerne

 

Danware fastholder forventningerne om en omsætning i intervallet fra 130-135 mio. kr. og et resultat før renter, af- og nedskrivninger (EBITDA) på ca. 16 mio. kr. mod et i 2006 på 7,1 mio. kr.

 

Alt forløber godt. Specielt fremhæver Danware, at opbygningen af datterselskaber i USA, Tyskland og England fortsætter og forløber planmæssigt. Antallet af partnere stiger støt, og der pågår en række aktiviteter, der skal medvirke til at sikre den ventede stigning i omsætningen i den resterende del af 2007.

 

Omsætningen har også været stigende i 2. kvartal. I 1. halvår 2007 blev omsætningen på 52,1 mio. kr. i forhold til 49,0 mio. kr. i 1. halvår 2006

 

Resultatet af primær drift før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) blev på DKK 3,9 mio. kr. første halvår og størstedelen er hentet i andet kvartal.

 

Driftsoverskuddet mindskedes til 0,2 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i første halvår 2006.

 

- Det forventede lavere resultat kan primært tilskrives de planlagte omkostninger i forbindelse med implementeringen af den nye salgs- og marketingstrategi med egne datterselskaber, forklarer Danware.

 

Nettoresultatet blev på 1,1 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. i samme periode sidste år.

 

# Halvårsregnskab - Danware

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 52,1 49,0

 

Driftsres. (EBIT): 0,2 1,8

 

Res. før skat: 1,6 2,3

 

Nettoresultat: 1,1 1,5

 

Egenkapital: 201 210

 

Balance: 220 233

 

#

 

For hele 07 fastholder selskabet forventningerne.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )