Dantherm betaler igen udbytte efter fremgang

Dantherm fik et overskud før skat på 45 mio. kr., hvilket er helt i toppen af de seneste forventninger, der lød

på et overskud i størrelsesordnen 35-45 mio. kr.Dantherm Holding, der beskæftiger sig med industriel luftbehandling/ventilation,

foreslår, at der igen betales udbytte. Det fremgår af årsregnskabet for 2003, der vidner om betydelig indtjeningsfremgang.Dantherm

fik et overskud før skat på 45 mio. kr., hvilket er helt i toppen af de seneste forventninger, der lød på

et overskud i størrelsesordnen 35-45 mio. kr. Omsætningen steg fra 963 mio. kr. til 1378 mio. kr.Den forbedrede

indtjening er overvejende sket i produktionsselskaberne Dantherm, Dantherm HMS og Stelectric. Markedet for industriel luftrensning har

generelt udviklet sig bedre, end Dantherm ventede for godt et år siden. Særligt har både det danske og flere udenlandske

forsvars øgede satsning på mobilt udstyr sendte varme vinde ind over Dantherm, der anfører, at selskabet har opnået

en stærk position som leverandør af mobilt luftbehandlingsudstyr til forsvarene i flere lande.Også teleindustrien

er vigtig for Dantherm, som leverer køleudstyr blandt andet til nye sendemaster til mobiltelefoni. Ledelsen vurderer, at den negative

udvikling i teleindustrien er standset, efter et par år med betydelige tab.Selvom den økonomiske udvikling er præget

af usikkerhed, venter ledelsen vækst inden for både mobilt luftudstyr og for køleudstyr til teleindustrien. Målt

i kroner og ører er forventningerne en omsætning på ca. 1,5 mia. kr. og et overskud før skat på 30-50

mio. kr. Det anføres, at der i år vil blive anvendt ca. 15 mio. kr., på produktudvikling og udvikling af nye markeder.

Denne investering er i overensstemmelse med selskabets strategiplan, som i løbet af de næste tre til fem år skal

have ført til en omsætning på ca. 2,0-2,5 mia. kr. Væksten skal ske både organisk og gennem opkøb.Dantherm

fik et driftsoverskud på godt 84 mio. kr., hvilket var over 70 mio., kr., mere end i 2002. En del af denne forbedring når

dog aldrig bundlinien, da det har været nødvendigt at nedskrive aktieposten på 10 pct. i Royal Scandinavia med

30 mio. kr., hvilket har øget de finansielle omkostninger fra 6 mio. kr. til 39 mio. kr. Dantherm ønsker fortsat at sælge

aktieposten i Royal Scandinavia, fremgår det af regnskabet.Det foreslås, at der betales 0,75 kr. i udbytte, efter

at der ikke er betalt udbytte siden 1999, da udbyttebetalingen var 4 kr. pr. aktie.RB-Børsen