Danskere er Nordens mest interesserede i aktier

Danskernes appetit på aktier er den største i Norden. Det viser en analyse af private og nordiske investorer baseret på en Gallup-undersøgelse, som Danske Invest har fået lavet.

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

68 pct. af de adspurgte danske private investorer mener, at aktier er den mest populære aktivklasse, mens det drejer sig om 60 pct. af de svenske og 51 pct. af de finske, viser tal dækkende andet halvår af 2015.

I de to lande er interessen dog aftagende, viser undersøgelsen, da en tilsvarende undersøgelse for første halvår af 2015 viste, at 75 pct. af svenskerne dengang fandt aktier interessante, mens 70 pct. af finnerne dengang hældede mod aktier.

For Norge er tallene henholdsvis 56 pct. og 58 pct.

Ser man på interessen for obligationer, topper danskerne igen undersøgelsen. Her mener 41 pct., at den form for investering er meget eller lidt interessant.

Det er en stigning fra 36 pct. i forhold til første halvår af 2015. De tilsvarende tal for svenske, finske og norske investorer ligger på 34 pct., 26 pct. og 29 pct. Og her er det nordmændene, der trækker mest fra, da interessen for obligationer tidligere lå på 19 pct. af de adspurgte.

Ser man på optimismen på kursudviklingen på aktiemarkedet blandt investorerne, forventer - med undtagelse af finnerne - den største andel af de private investorer i Norden, at aktiekurserne vil stige de kommende 12 måneder.

45 pct. af danskerne venter stigende aktiekurser, 24 pct. venter uændrede kurser, mens 11 pct. tror, at aktiekurserne vil falde.

I Sverige tror 43 pct. på stigende aktiekurser, mens det tilsvarende tal for Norge ligger på 35 pct. I Finland er det kun 23 pct., der venter stigende kurser det kommende år.

At der er størst andel af danskere og svenskere, der forventer stigende kurser, kunne skyldes, at de danske og svenske aktier det seneste år er steget mere end de norske og finske, skriver Danske Invest om analysen.

De finske investorer er de mindst optimistiske, og Finland er det eneste land, hvor størstedelen forventer faldende aktiekurser. 30 pct. af finnerne venter, at aktiekurserne vil falde over de kommende 12 måneder.

Gallup har spurgt 4085 investorer i Norden - herunder 1079 danskere.