Danske børsvirksomheder pumpede over 100 mia. ud til aktionærerne i 2018

Danske aktionærer oplevede en sand pengeregn sidste år, da børsnoterede selskaber udloddede milliarder. Danske Bank og Novo Nordisk står for størstedelen af udbetalingerne.

Danske børsnoterede virksomheder udbetalte sidste år over 100 mia. kroner i udbytte til aktionærerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

Mens kurserne på mange aktier raslede ned sidste år, udbetalte danske børsvirksomheder over 100 mia. kroner til aktionærerne. Det viser nye tal, som Nationalbanken netop har offentliggjort.

I alt udbetalte danske børsnoterede virksomheder 104 mia. kroner til aktionærerne i 2018. Det er to mia. kroner mere end i 2017, som var det første år, hvor børsvirksomhedernes samlede udlodning rundede 100 mia. kroner.

Ud af de 104 mia. kroner som børsvirksomhederne sendte ud til aktionærerne i 2018, blev 63 mia. kroner udbetalt som udbytte, mens 41 mia. kroner blev sendt ud til aktionærerne i form af aktietilbagekøb.

Det er især fondsbørsens helt store selskaber, der sender mange milliarder ud til aktionærerne.

»C25-virksomhederne stod i 2018 for knap 90 procent af de samlede udlodninger fra børsnoterede selskaber. Novo Nordisk og Danske Bank er de to virksomheder, der har udloddet mest. Tilsammen står de to selskaber for knap halvdelen af udlodningerne,« skriver Nationalbanken, der også fremhæver, at bankernes udlodning beløb sig til 23 mia. kroner i 2018.

Men på trods af de rekordhøje udbytter, som virksomheder udbetalte til aktionærerne, endte 2018 med at blive et sløjt år for investorerne.

»Udlodninger trækker, isoleret set, afkastet på aktier op. På trods af de store udlodninger har danske aktier givet et negativt afkast i 2018, hvilket skyldes store kursfald. Nationalbankens tal viser, at børsnoterede danske aktier gav et negativt afkast på 7,7 pct. i 2018,« skriver Nationalbanken.