Danske Banks bestyrelse vejet og fundet tung nok

Danske Banks formand har gennemført "bestyrelsesmedlems-samtaler" i 2006. Professor opfordrer til også at lade aktionærer evaluere bestyrelsen.

Formanden for Danske Bank Alf Duch-Pedersen ser i kølvandet på en række samtaler ingen grund til at udskifte medlemmer af bestyrelsen for banken.

Formanden forestår evaluering af bestyrelsens arbejde og de enkelte medlemmer, og der blev i 2006 gennemført individuelle evalueringssamtaler mellem bestyrelsens formand og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Resultatet er efterfølgende behandlet i den samlede bestyrelse, hedder det i Danske Banks årsrapport, hvori konklusionen lyder, at der i hvert fald ikke her og nu skal ske udskiftninger:

"Bestyrelsen ser ikke umiddelbart behov for ændringer i bestyrelsens sammensætning," står der i rapporten.

Bestyrelsesmedemmer kan indstilles til valg af aktionærerne eller af bestyrelsen. Bestyrelsen har et såkaldt nomineringsudvalg, der drøfter konklusioner fra evalueringssamtalerne. På samme møde drøfter man de kompetencebehov, som bestyrelsen har.

Professor Steen Thomsen fra Copenhagen Business School har bl.a. corporate governance som ekspertområde. Han fortæller, at evalueringer af bestyrelsesmedlemmer er med i Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse og er forholdsvist udbredt I de større danske virksomheder, som f.eks. også Novo Nordisk og Novozymes.

"Det hører med til en formands opgave at foretage nogle sonderinger i forhold til de øvrige medlemmer og gøre status på, om arbejdet forløber godt. Så han passer sit arbejde," siger Steen Thomsen med henvisning til Danske Bank-formand Alf Duch-Pedersens samtaler med bestyrelsesmedlemmerne.

Steen Thomsen mener dog ikke, at en samtale mellem formanden og det enkelte bestyrelsesmedlem kan stå alene i en evaluering af bestyrelsens arbejde.

"Disse samtaler kan nemlig ikke løse det vigtigste problem, for hvis en bestyrelse ikke fungerer, så er det ofte fordi formanden ikke fungerer. Derfor er der i et problem i, at formanden foretager evalueringen," siger Steen Thomsen, der mener, at en ekstern vurdering også bør være en del af den samlede evaluering af bestyrelsen.

"En formands samtale med medlemmerne kan ikke erstatte behovet for en ekstern evaluering af bestyrelsen, hvor f.eks. de store investorer eller en konsulent vurderer bestyrelsens arbejde. Det vil give god mening, hvis man f.eks. hvert tredje år kalder nogle ind udefra, som kan tage samtaler med både bestyrelsesmedlemmerne og formanden. Det vil være et godt supplement til formandens samtaler med det enkelte medlem," mener Steen Thomsen.