Danske Bank: Medvind hele året - Straarup

 

Vejrguderne fik en tak med på vejen, da ordførende direktør i Danske Bank, Peter Straarup, onsdag præsenterede bankens regnskab for 2006. De gav nemlig banken medvind gennem hele året, og de gunstige vejrforhold afspejler sig i det bedste resultat for Danske Bank nogen sinde: 13,5 mia. kr. i overskud efter skat.

 

Generelt er kundernes lyst til at låne penge, investere i aktier og spare op til pension vokset markant, påpegede Peter Straarup.

 

- Når der er godt gang i økonomien i de lande, vi arbejder i, er der god gang i vores bankforretninger, sagde Peer Straarup.

 

Hjemme i Danmark var der meget tilfredsstillende fremgang i både Danske Bank og i BG Bank. Og i Sverige er der vækst og stigende indtjening:

 

- Vi er faktisk oppe og tjene omkring 1 mia. kr. før skat i hvert af de to lande nu. Det er ganske tilfredsstillende. I 2004 var resultatet kun 1 mia. tilsammen, sagde Peter Straarup.

 

I de to irske banker har fremgangen været endog "helt usædvanlig", noterede den ordførende bankdirektør:

 

- I vore to irske banker sender vores nye kolleger endda meget positive signaler til os. I Nordirland har vi godt fat med en markedsandel på omkring 20 pct. Alligevel er det lykkes at opnå en vækst på 12 pct. i udlånsforretningen. Endnu flottere er resultaterne i Republikken Irland. Her er markedsandelen mere behersket 3 pct. Men med en vækst på over 50 pct. i forretningen er National Irish Bank hastigt på vej frem.

 

Finske Sampo Bank er den aktuelle nyerhvervelse, og Peter Straarup pointerede, at Danske Banks ambitioner på de finske marked er "betydelige".

 

- Vi vil vokse, og vi ønsker at tage markedsandele. Vi kommer med eksperter, produkter og kapital. Sampo Bank skal danne grundlag for en væksthistorie, der har fremgangen i vores operationer i Sverige, Norge, Irland og Nordirland som forbillede, sagde Peter Straarup.

 

Han erkender, at banken investerer mange ressourcer i den finske bank.

 

- Det er afgørende, at det lykkes. Men vi har gjort det før, og vi forventer, at det håndteres efter planerne, sagde han.

 

Af regnskabsgennemgangen fremgik det, at Danske Bank brandet i Danmark havde en resultatfremgang på 5 pct. før tab på udlån. Udlånsvæksten var på 20 pct. BG Bank havde en udlånsvækst på 18 pct. og en resultatfremgang på 12 pct. I Sverige steg udlånet 21 pct. og indtægterne steg 25 pct. trods betydeligt pres på udlånsmarginalerne.

 

- Det vidner om en god forretningsmodel, der tiltrækker nye kunder og skaber grundlag for løbende udvidelser af forretningssamarbejdet, sagde økonomidirektør Tonny Thierry Andersen.

 

I Norge var udlånsvæksten 21 pct. og de samlede indtægter steg mere end 30 pct.. Medvirkende til fremgangen var nye filialer og køb af to ejendomsmæglerkæder.

 

I Nordirland fik Danske Bank et underskud på 100 mio. kr., men resultatet dækker over et underskud på det dobbelte i årets første halvdel og et overskud på 100 mio. kr i andet halvår. Ifølge Tonny Thierry Andersen viser den udvikling, at trenden nu peger opad.

 

I National Irish Bank havde banken en udlånsvækst på 51 pct. Der er tale om koncernens højeste vækst, og overskuddet blev på 26 mio. kr. sammenlignet med et underskud i første halvdel af året på 129 mio. kr.

 

- Med en vellykket integration er det nu tid til at se fremad, og i 2007 vil den planlæagte ekspansion med nye filialer påbegyndes, sagde økonomidirektøren om den irske bankforretning.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )