Danske Bank køber to irske banker

Læs mere
Fold sammen
Danske Bank køber de to irske banker National Irish Bank i Dublin og Northern Bank i Belfast i Nordirland for 10,4 mia. kr. af National Australia Bank. Købet betyder, at aktietilbagekøbsprogrammet for andet halvår reduceres til 2,0 mia. kr. mod tidligere 3,0 mia. kr. Det oplyses endvidere, at banken i løbet af første kvartal 2005 vil udstede supplerende kapital og hybrid tier 1 kapital for op til 7 mia. kr.

Samtidig præciserer banken sine forventninger til basisindtjeningen i indeværende år. Den ventes nu at blive 12 mia. kr. mod tidligere 11-12 mia. kr.

- Northern Bank og National Irish Bank har et stort antal filialer og en god markedsposition i henholdsvis Nordirland og Irland. Investeringen giver mulighed for at videreudvikle de to banker, så de opnår samme høje teknologiske stade og veludbyggede produkttilbud som Danske Banks skandinaviske filialer. Vi vurderer, at vi vil kunne forbedre kundetilbuddene, øge effektiviteten og skabe en stigende indtjening i de to banker, siger Danske Banks ordførende direktør, Peter Straarup, i forbindelse med købet.

Danske Bank opgør selv købsprisen til at ligge ca. 7 mia. kr. over værdien af de overtagne aktiver og passiver, hvoraf ca. 1,2 mia. kr. vedrører den samlede underbalance i pensionskasser tilknyttet de to banker.

Købet begrundes blandt andet med koncernens øgede fokusering på detailaktiviteter, og at de to bankers profiler og struktur matcher Danske Bank. Desuden vurderes det, at det gode økonomiske klima i Irland udgør et solidt grundlag for vækst.

Danske Bank vurderer endvidere, at der med det bestående aktivitetsniveau i de to banker kan opnås en omkostningsreduktion på ca. 15 pct. Effektiviseringer vil blive gennemført i løbet af 2006 og 2007, og de får således fuld effekt fra 2008. Allerede fra andet år efter overtagelsen ventes købet at påvirke Danske Banks indtjening positivt, mens restruktureringsomkostninger beløber sig til i alt 1,5 mia. kr. frem til udgangen af 2006, når de to banker vil være overført til Danske Banks teknologiske platform.

Northern Bank er den største detailbank i Nordirland med ca. 2300 ansatte fordelt i 95 filialer og 13 erhvervscentre og med et samlet udlån på 3,2 mia. pund (34 mia. kr.). National Irish Bank har omkring 800 ansatte i 59 filialer og 13 erhvervscentre og har i de senere år fokuseret på formuende privatkunder og større erhvervskunder. Det samlede udlån er på 2,9 mia. euro (21,5 mia. kr.). Bankerne har siden 1987 været en del National Australia Banks europæiske organisation.

Til sammenligning havde Danske Bank ved udgangen af tredje kvartal udlån for 442 mia. kr.

Købet er betinget af de nødvendige myndighedsgodkendelser samt fra EU. De ventes at være på plads inden udgangen af første kvartal 2005.

Flytning af job

Danske Bank overvejer muligheden for at flytte nogle af de danske arbejdspladser til Irland, hvor gennemsnitslønnen er mærkbart lavere. Det fremgik af en telekonference i forbindelse med bankens køb af de to irske banker, Northern Bank og National Irish Bank.

- Vi vil se på, om det (den lavere irske løn, red.) er noget, vi kan udnytte, men vi har endnu ikke truffet nogle beslutninger. Vi skal vide lidt mere om forretningen, før vi kan tage stilling til det, sagde ordførende direktør i Danske Bank, Peter Straarup.

Ifølge Danske Bank er gennemsnitslønnen i de irske banker 23.000 britiske pund eller små 250.000 kr. Den lavere løn til trods undgår de irske medarbejdere næppe at blive ramt af nedskæringer i forbindelse med opkøbet. Danske Bank venter, at der over de kommende to år vil være restruktureringsomkostninger på 1,5 mia. kr.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvordan omkostningsbesparelserne fordeler sig mellem it og personale, oplyste Peter

Straarup.

Den største og vigtigste opgave ved opkøbet bliver uden tvivl at få overført de irske banker til Danske Banks it-platform, og det er også her, de største synergier vil blive hentet. Sammenlagt venter Danske Bank at opnå årlige synergier på 350 mio. kr. som følge af købet fra 2008. Peter Straarup kunne oplyse, at netop Danske Banks fælles it-platform, som de irske banker også kommer på, var årsagen til, at Danske Bank løb med købet, trods interesse fra blandt andet store britiske finanshuse.

- Transaktionen er ikke simpel. For det første var der prisen, og for det andet skulle køberen kunne løfte bankerne ud af deres eksisterende systemer. Det er meget kompliceret, og vi har overbevist National Australian Bank (sælger, red.) om, at vi er villige og parate til at gøre det, forklarede Straarup.

Umiddelbart reagerede markedet negativt på meddelelsen om de irske køb, og Danske Bank-aktien kostede kort før lukketid tirsdag 165 kr. eller små 3 pct. mindre end mandagens slutnotering på 173,75 kr. En stor del af forklaringen kan findes i det forhold, at Danske Bank sløjfer en del af sit tilbagekøbsprogram i år og ikke stiller et nyt i udsigt til næste år, da pengene i stedet skal benyttes til at finansiere de irske køb. En analytiker stillede sig kritisk over for det kraftigt reducerede tilbagekøbsprogram, og hertil svarede Straarup:

- Tilbagekøb er ikke en varig vej til at drive forretning. Man kan købe aktier tilbage, men det er vækst på toplinien, som skal få folk til at købe aktier i banken.

Direktøren udelukkede dog ikke muligheden for et tilbagekøbsprogram i 2005, da blandt andet de nye regnskabsregler, IAS, lemper kravene til kapitalbindingen i bankerne.

RB-Børsen