Dansk indenrigspolitik skræmmer investorer i Grønland

Grønlands landsstyreformand Kuupik V. Kleist beder danske politikere om at respektere grønlandske beslutninger. Mange udmeldinger skaber usikkerhed hos investorerne.

Udenlandske investorer har brugt millioner af kroner på at forberede minedrift i Grønbland, men de bliver skræmte af den danske debat for og imod særlov og storskalalov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Numaminerals pr-foto

Landsstyreformand Kuupik V. Kleist går nu i usædvanligt skarpe vendinger i rette med oppositionen i Folketinget.

Det gælder ikke mindst Venstre og Dansk Folkeparti med partiformændene Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl i spidsen.

Kuupik V. Kleist appellerer i en to sider lang pressemeddelelse under overskriften »Grønland ønsker ikke time-out på råstofområdet« til oppositionen i Folketinget om at respektere og støtte de beslutninger, som det grønlandske landsting har taget i form af en storskalalov. Den skal bane vej for udenlandske investeringer i store miner i Grønland med brug af billig udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen.

Økonomisk opsving i Grønland

Han er tydeligt irriteret over både Lars Løkke Rasmussens nylige forslag om en time-out, som skulle bruges til at undersøge muligheden for at oprette et grønlandsk-dansk offentlig-privat udvindingsselskab som alternativ til kinesiske investorer, og senest også Kristian Thulesen Dahls forslag om, at den danske stat skal spille en aktiv rolle i udvinding af de grønlandske råstoffer med oprettelsen af et statsligt selskab, en slags DONG nummer to.

»Det skal slås fast, at selv om der skulle blive igangsat et arbejde med et sådant selskab, ønsker Grønland ikke time-out på råstofområdet. Det ville ødelægge vores troværdighed over for de selskaber, der har investeret meget store millionbeløb i udvikling af råstofprojekter efter fælles invitation fra Danmark og Grønland,« skriver Kuupik V. Kleist.Han undrer sig også højlydt over, at han først har fået kendskab til oppositionens forslag i pressen, når han den seneste måned har inviteret alle Folketingets partier til møder om storskalaloven. En invitation som Dansk Folkeparti i øvrigt ikke ulejligede sig med at svare på.

De grønlandske planer og lovgivning på mineområdet, der skal bane vejen for et økonomisk opsving for Grønland frem for, at Grønland ender som en lille fattig nation, er blevet kritiseret sønder og sammen af Dansk Folkeparti og Enhedslisten og stemplet som social dumping. Men også Lars Løkke Rasmussen har luftet sin bekymring.

Kuupik V. Kleist advarer mod, at den seneste tids indenrigspolitiske debat i Danmark om Grønlands netop vedtagne storskalalov, herunder beskæftigelse og løn- og arbejdsvilkår af lavtlønnede kinesere ved anlæg af store mineprojekter, kan skræmme de udenlandske investorer væk.»Disse og andre rammevilkår er helt nødvendige for at sikre, at grønlandske råstof- og industriprojekter bliver konkurrencedygtige med tilsvarende projekter i resten af verden, herunder Europa og Nordamerika. Drøftelserne i Danmark er med til at skabe usikkerhed om de rammevilkår, der tilbydes industrien. Dette er en direkte underminering af den fælles dansk-grønlandske politik på dette område gennem flere årtier,« siger Kuupik V. Kleist.

Drop drillerierne

Han opfordrer derfor den danske opposition til at stoppe drillerier af regeringen i sagen om forslag til den udlændingepolitiske særlov, regeringen snart vil fremlægge i Folketinget.

»Det er Naalakkersuisuts (Landsstyret red.) opfattelse, at den mindre administrative ændring af udlændingeloven, som Folketinget skal tage stilling til, ikke bør gøres til genstand for danske indenrigspolitiske drillerier. Dertil er sagen for alvorlig. Naalakkersuisut opfordrer derfor til, at man i respekt for Selvstyreloven bakker op om de demokratiske beslutninger vedtaget af det grønlandske parlament og derfor vedtager de nødvendige ændringer af udlændingeloven,« fastslår landsstyreformanden.

Regeringen med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i spidsen gav i sidste uge sin entydige opbakning til Grønlands Landsstyres ønske om at få vedtaget en dansk særlov om opholds- og arbejdstilladelser, der skal gøre det nemt og smidigt at få tusindvis af billige arbejdere til Grønland til kommende industriprojekter.