Danisco: Opsplitning giver mening - Analytikere

 

En opsplitning af Danisco som foreslået af en investor giver god mening. Det vurderer flere analytikere i forlængelse af, at forslaget bliver taget op på koncernens generalforsamling i slutningen af august.

 

- Vi ser et eventuelt strategiskifte som positivt. Det kan gøre virksomheden mere fokuseret, var kommentaren hos Nordea i forbindelse med forslagets offentliggørelse.

 

- En opsplitning i to "rene" selskaber giver god mening, da aktiemarkedet som hovedregel tager sig betalt for at investere i konglomerater, lyder det fra Jyske Bank, mens Dansk Aktieanalyse går lidt længere:

 

- Eneste redning for værdiansættelsen på 12 måneders sigt er et bud på virksomheden fra en kapitalfond eller en opsplitning af aktien i to - Ingredienser og Sukker, lyder det.

 

Men Danisco afviser en opsplitning:

 

- Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget. Derimod vil bestyrelsen tage forslaget til efterretning og arbejde med værdiskabende tiltag, der vil blive meddelt vores aktionærer, så snart dette er muligt, står der i indkaldelsen til Daniscos generalforsamling.

 

Når Daniscos ledelse vælger at afvise forslaget på nuværende tidspunkt, skyldes det efter Jyske Banks vurdering især to ting. For det første gør den store usikkerhed om EU's sukkerreform og kommende ændringer heri det vanskeligt at vurdere det fremtidige cashflow i sukkervirksomheden. Det medfører, at det bliver svært at vurdere, hvor meget gæld sukkervirksomheden skal forsynes med, og det bliver svært at værdiansætte den del af virksomheden. Og for det andet skaber sukkerforretningen fortsat knap halvdelen af Daniscos cash flow efter investeringer. Det er derfor attraktiv at fastholde det cashflow tæt på en Ingrediensforretning, som skal styrkes indtjenings- og cashflow mæssigt.

 

Det er direktør Ole Steffensen fra investeringsselskabet Olav W. Hansen, som stiller forslag om, at Danisco-bestyrelsen senest på næste års generalforsamling skal fremsætte forslag om spaltning i to selvstændige selskaber, således at alle aktiviteter vedrørende sukker placeres i et selskab, mens alle aktiviteter vedrørende ingredienser og sødemidler placeres i et andet. Begrundelsen for forslaget er, at Danisco har leveret et utilfredsstillende afkast til aktionærerne.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )