Danisco: Nye mål vil tiltrække kr. til bioethanol - dir (Opd)

 

Danisco er meget tilfreds med, at præsident Bush løftede målet for anvendelsen af alternative energikilder, heriblandt bioethanol. Det siger direktør for Danisco Tom Knutzen til RB-Børsen.

 

Der var ikke umiddelbart noget nyt i ambitionen, men fremdriften blev stærkere, da målsætningen blev hævet.

 

- Der var i og for sig ikke noget nyt, men der var et stærkere momentum i Bush-talen. Vi er på rette vej og godt positioneret til at være med i opfyldelsen af denne målsætning, fastslår han.

 

Målsætningen er løftet fra 6 pct. ethanol i benzinen 2010 til omkring det dobbelte.

 

- Vi har hele tiden vidst, at der var et mål på 6 pct. ethanol iblanding (6 pct. etahnol i benzinen, Red.) i 2010, men nu hæver han det mål til 20 pct.og det kan sætte skub i udviklingen af andengenerations bioethanol. De 5 pct. skal komme fra besparelser og resten overvejende fra bioethanol

 

- Han (Bush, Red.) hæver jo baren - hæver ambitionsniveauet. Det er det interessante. Set fra vores synspunkt er det med til at tiltrække de brede investeringskroner, der skal til at anden generations bioethanol kommer til at lykkes, siger han.

 

Dermed kommer der penge ind i udviklingen og støtter de ressourcer, som Danisco vil kanalisere den vej.

 

Den øgede målsætning sikrer, at bioethanol bliver en væsentligt del af brændstofforbruget i fremtiden, men om lige netop den konkrete målsætning nås i 2010 er ikke så vigtigt.

 

På spørgsmålet om hvorvidt målsætningen er realistisk svarer Tom Knutzen:

 

- Jeg vil svare sådan: Det er realistisk, at bioethanol bliver en væsentlig del af brændstofforbruget i de kommende år, siger han.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )