Danionics i afgørende fase om produktion af batterier i Asien

Danionics'' drøftelser med mulige samarbejdspartnere om etablering af produktion i Asien er gået ind i en afgørende

fase, meddeler den fynske producent af højteknologiske batterier. En aftale vil få væsentlig betydning for værdiansættelsen

af selskabet, og den planlagte offentliggørelse af årsregnskabet er derfor udskudt fra den 23. marts til den 31. marts.-

Drøftelserne er nu gået ind i en afgørende fase, men da man fører drøftelser til flere sider samtidigt,

kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget om resultatet af processen, står der i børsmeddelelsen.Det

tilføjes, at udfaldet af forhandlingerne vil få betydning for værdiansættelsen af selskabets aktiver, selskabets

økonomiske situation og regnskabsaflæggelsen som helhed.I begyndelsen af januar bekræftede Danionics, at

selskabet forhandler om strategisk samarbejde med en partner i Asien. Ifølge Danionics var der da forhandlinger i Kina, Korea

og Japan, og forhandlingerne omfattede foruden produktion også andre strategiske samarbejdsområder som salg, indkøb, logistik,

kvalitet og produktudvikling.Jyllands-Posten havde forinden skrevet, at der blev forhandlet med japanske Itochu om produktion

af batterier til computere og anden håndholdt teknologi. Markedet tog oven ud positivt mod meddelelsen fra Danionics mandag,

da aktien var steget 3,9 kr. eller godt 36 pct. til kurs 14,7 ved lukketid mandag sammenlignet med fredagens slutnotering på

10,8 kr. Kursen faldt i formiddagstimerne, og aktien blev umiddelbart inden børsmeddelelsen handlet til kurs 10,3.Jyske

Bank maner til besindighed, da banken ser to scenarier for Danionics fremtid. Det ene er, at drøftelserne munder ud i en aftale,

som ikke nødvendigvis er gunstig, og det andet er, at Danionics må opgive produktionsplanerne i Asien. Om tilfældet,

hvor aftalen udebliver, skriver Jyske Bank:- Efter vores vurdering har Danionics kun likvider til yderligere fem måneders

drifts, hvorefter selskabet vil gå i betalingsstandsning. I dette scenario vil aktionærernes penge formodentlig være

tabt.I det andet tilfælde, hvor aftalen bliver til noget, er begejstringen hos bankens analytiker, Brian Børsting,

heller ikke udelt. Han påpeger, at Danionics med sin pressede likviditet står i en meget ugunstig forhandlingssituation,

og Børsting ser derfor en stor risiko for, at aftalen ikke gavner Danionics aktionærer. Jyske Bank fastholder i den forbindelse

sin salgsanbefaling af aktien.RB-Børsen