Dan-Ejendomme øgede resultatet før skat til 14,3 mio. kr.

 

Dan-Ejendomme havde i årets første halvår et øget aktivitetsniveau inden for sine forretningsområder og kunne dermed realisere et overskud før skat, der var knap 2 mio. kr. større end samme periode sidste år. Dan-ejendomme opererer inden for ejendomsforvaltning samt rådgivnings- og serviceydelser i forbindelse med fast ejendom.

 

Omsætningen steg til 124,5 mio. kr. mod 122 mio. kr. i første halvår af 2006. Den lavere selskabsskat har også været positiv for selskabet.

 

- Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten fra 28 pct. til 25 pct. pr. 1. januar 2007 har medført en reduktion af udskudt skat pr. 1. januar 2007 med 2,7 mio. kr. og en positiv korrektion af den beregnede skat for 1. kvartal 2007 med 0,3 mio. kr. På årsbasis forventes en effektiv skatteprocent på ca. 25 pct., oplyser Dan-Ejendomme.

 

For hele 2007 fastholder Dan-Ejendomme forventningerne til en omsætning på niveau med 2006 og et resultat af den primære drift på 29-33 mio. kr. Selskabet venter desuden et resultat før skat i niveauet 42-46 mio. kr. Det er dog under forudsætning af en positiv værdiregulering på 10 mio. kr. af investeringsejendomme.

 

# Halvårsregnskab - Dan-Ejendomme

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 124,5 122,0

 

Driftsres. (EBIT): 11,8 10,9

 

Res. før skat: 14,3 12,6

 

Nettoresultat: 13,5 9,1

 

Egenkapital: 260,1 235,7

 

Balance: 436,7 411,9

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )